Les excavacions arqueològiques han tornat al jaciment de l’Alcúdia a Elx. Des del dilluns 4 de març de 2019 l’equip del catedràtic d’Història Antiga Jaime Molina Vidal ha tornat al sector 7F o Termes orientals amb el Projecte l’Alcúdia d’Elx del grup Patrimoni Virtual.

Des del dilluns 11 de març la catedràtica d’Arqueologia Sonia Gutiérrez Lloret reprenia l’excavació Projecte Domus-l’Alcúdia, que codirigeix amb Julia Sarabia Bautista en la qual ha treballat els dos anys anteriors en sengles campanyes. Viure a Ilici reprèn els treballs d’excavació en el sector 4F del jaciment, entre les dues domus romanes conegudes des del segle passat. La campanya es prolongarà fins a Setmana Santa.

Els dos projectes avançaran sobre els resultats obtinguts en les dues campanyes, el 2017 i el 2018, en les quals les troballes han sigut freqüents.

Després de la jubilació del catedràtic d’Història Antiga José Uroz Sáez, ha agafat el testimoni de l’excavació que dirigia el també catedràtic de Prehistòria de la UA Alberto Lorrio. En aquesta ocasió, es tracta d’un encàrrec directe a l’investigador, que començarà a l’Alcúdia a mitjan del pròxim mes d’abril.

Des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement s’ha informat que el caràcter estratègic d’aquests tres projectes arqueològics justifica la seua continuïtat. Aquest Vicerectorat publicava el 28 de juny de 2018 les Bases de la convocatòria del programa propi del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement per al foment de la I+D+i a la Universitat d’Alacant 2018 en el Butlletí Oficial de la UA (BOUA). Aquesta convocatòria incloïa les Ajudes per a la realització de projectes d’investigació arqueològica a l’Alcúdia. La resolució d’aquesta, el passat 22 de febrer de 2019, assignava ajudes per a la realització de projectes d’investigació arqueològica a l’Alcúdia a la continuació d’«Arqueologia i socialització del coneixement a l’Alcúdia d’Elx. Les Termes Orientals i àrees circumdants (ASTERO)», que dirigeix Jaime Molina Vidal; i al «Projecte Domus-l’Alcúdia: viure a Illici (Fase II)», liderat per Sonia Gutiérrez Lloret. El projecte «Dames i herois. Després de la Illici ibèrica» que dirigia José Uroz, l’assumeix Alberto Lorrio.

El febrer passat es presentava el nou Pla Director de l’Alcúdia d’Elx, desenvolupat per l’Institut d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) i que constitueix el quadern de bitàcola del jaciment. Fins ara només s’hi ha excavat en el deu per cent de la superfície d’aquest.

El jaciment, en contínua excavació arqueològica, conegut internacionalment des de la troballa de la Dama d’Elx, alberga restes prehistòriques, ibèriques, romanes, visigodes i bizantines. A més, el Centre d’Interpretació i un Museu Monogràfic inclosos en les instal·lacions del recinte permeten una visió més aclaridora.