Enguany s’acompleixen vint-i-vuit anys des de que el Museu Etnològic de Dénia va obrir les seues portes. S’inaugurà, orfe de fons, amb una col·lecció de materials exposats provinents de dipòsits de persones i famílies de Dénia i la Marina Alta.

L’objectiu, aleshores, era clar, després de cinc anys de Museu Arqueològic al seu emplaçament actual, al Palau del Governador del castell de Dénia, tot i aprofitant la conjuntura de comptar amb un projecte d’Escola Taller, pel qual han passaren cents de joves deniers.

Es rehabilità la magnífica casa del carrer Cavallers, 1 i es dissenyà una proposta museogràfica centrada en la pansa i el seu temps daurat, així com en l’alé d’avenç de la ciutat de Dénia durant la segona meitat del segle XIX i els albors del XX.

El conreu de la vinya, el procés d’elaboració de la pansa i el seu comerç arreu el món eren els continguts, en diàleg amb attrezzos i escenografies de com vivia i vestia aquella burgesia de Dénia que, en harmonia amb la banca i societats mercants i d’assegurances angleses i franceses, aconseguiren situar els fruits de Dénia i el seu rerepaís en la taula, especialment en els dolços i rebosteria, de bona part d’Europa i Amèrica.

Enguany, Temps de Pansa, la nostra acció de difusió del món iel temps de la pansa que cada any renaix pel setembre, com l’escaldat en la vella caldera, ens ofereix una proposta que técom a contenidor gairebé exclusiu el recentment nascut MUSEU DE LA MAR DE DÉNIA.

El port i la mar de Dénia, paisatge vital del comerç de la pansa, esdevé el lloc en el qual, tècnics i experts en aquesta temàtica presentaran al gran públic aspectes rellevant de la qüestió, ara des de la perspectiva de la mar, de les singladures dels velers i vapors arreu Europa i América.

Així, el Museu de la Mar de Dénia i el Museu Etnològic de Dénia, amb una ataülla als bancals de vinya moscatell que floreixen al castell, un vinyar que just ara celebra el segon setembre de vida, seran els dos escenaris del Temps de Pansa enguany.

Aquest nou format de Temps de Pansa l’inaugurarem el setembre del 2016, tot i celebrant el 25 aniversari de la creació del Museu Etnològic de Dénia. Combinem les activitats amb la invitació de tres investigadors autors de temes amb relació a l’univers de la pansa. El format in conversation with…, permet gaudir d’una presentació del tema per part del ponent invitat, així com una mena de conversa, amb preguntes i respostes amb el públic, sobre allò que es desitja saber sobre la qüestió. L’activitat s’inicia amb aquesta conversa i clou amb un passeig pels escenaris.