El Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant llança una nova edició dels Tallers de Llengües i Cultures, la novena edició d’una iniciativa que ha aconseguit un gran èxit de participació en les vuit edicions anteriors, amb més de 1.500 persones matriculades.

En aquest primer quadrimestre del curs acadèmic s’ofereixen tallers no presencials d’introducció a la llengua i la cultura alemanya, àrab, italiana, japonesa, llengua de signes, portuguesa i russa. La matrícula és gratuïta per als membres de la comunitat universitària i qualsevol altra persona interessada podrà inscriure-s’hi amb un preu de matrícula de 20 euros. El termini de preinscripció és del 23 al 28 de setembre.

Els tallers tenen una duració de 10 hores (reconeguts amb 1 crèdit i un certificat d’assistència) i volen promoure els valors del plurilingüisme a través del coneixement de llengües i cultures diverses i de l’ús del valencià com a llengua pròpia de l’activitat acadèmica. Ofereixen una àmplia visió de la realitat social, cultural i lingüística del país, a través de la pràctica de situacions comunicatives, vocabulari bàsic i aspectes bàsics de la gastronomia, tradicions populars, vida quotidiana, condicions de vida, convencions socials o art.

A més, en el cas de la llengua de signes, l’aprenentatge es basarà en la facilitació de la comunicació amb les persones sordes, com també paraules i expressions recurrents

Més informació i matrícula