Un total de nou empreses s’han presentat al concurs per a contractar les obres del projecte de restauració de la Font de Llevant en la plaça dels Estels. La Mesa de Contractació procedirà en la seua reunió del pròxim dimecres a l’obertura dels sobres amb la documentació i la proposta, com a pas previ a l’informe tècnic amb la proposta de classificació i adjudicació.

L’Ajuntament d’Alacant va aprovar en Junta de Govern el passat 8 de desembre traure a concurs la contractació de les obres de ‘Restauració de la Font de Llevant en la Plaça dels Estels’, a proposta de la regidoria d’Infraestructures que dirigeix el regidor José Ramón González, amb un pressupost base 374.763 euros i un termini d’execució de sis mesos, admetent-se proposicions a la baixa.

L’objectiu d’aquestes obres és recuperar i restaurar un dels moments emblemàtics més importants de la nostra ciutat, amb l’objectiu que lluïsca amb tota la seua grandiositat i esplendor, tal com ha explicat el regidor José Ramón González indicant que “es realitzarà una intervenció integral, la neteja general del conjunt, la recuperació de les peces que presenten desperfectes, la seua renovació de la impermeabilització del got, actualització de la il·luminació del monument i la posada a punt del sistema hidràulic”.

La font de la Plaça dels Estels és un monument elaborat per l’escultor Daniel Bañuls, inaugurada en 1931, i situada en la confluència de les grans avingudes d’Alacant, Alfonso el Savi i Estació amb Federico Soto i General Marvá.

El regidor d’Infraestructures ha indicat que s’ha realitzat “un ampli estudi previ dels problemes detectats en el monument i la seua necessària restauració, per a recuperar la integritat del conjunt de la font, i poder realitzar una important actuació en els pròxims mesos millorant la seua conservació i restauració”.

El monument ha patit problemes de manteniment especialment durant la Guerra Civil i en anys posteriors, sent objecte d’una primera restauració en 2003 i el seu desmuntatge i restauració en 2006-2007 a causa de les obres de l’estació subterrània del TRAM. Al llarg d’aquests 89 anys d’existència el monument ha patit una progressiva deterioració deguda a llargs períodes de falta de manteniment i als materials en els quals es va realitzar. Ara s’enfronta a una nova restauració amb la qual es pretén solucionar els desperfectes de l’última dècada, en la qual s’ha sigut objecte fins i tot agressions físiques que han minvat el seu estat.

El regidor d’Infraestructures ha comentat que tal com es contempla en el projecte «la solucions adoptades tindran present el futur manteniment, la conservació i la sostenibilitat ambiental, humana i social». Aquesta actuació de restauració serà desenvolupada per un equip tècnic interdisciplinari compost per personal qualificat amb titulació especialitzada i competent en cadascuna de les matèries.

En aquest sentit, també ha indicat José Ramón González que està previst “prendre motles sobre les peces originals de les quatre unitats que formen la composició de l’obra, tant del grup eqüestre complet, com a elements de la columna central, florons, piles, que eviten introduir desviacions formals durant un eventual modelatge. També es contempla la substitució de l’enllumenat obsolet i la reparació de la instal·lació d’aigua”.

Característiques

El projecte contempla una restauració completa del monument que inclou la neteja general, tractament dels elements metàl·lics, reposició de peces i reintegracions, reparació de fissures i clivelles, retirada d’estalactites i depòsits de calç produïts per l’aigua, reparació d’escantells, impermeabilització dels gots de les piles suspeses i la tassa, restauració del got general, revisió dels jocs d’aigua i de la cambra de màquines, així com la instal·lació d’una nova il·luminació monumental en estar obsoleta l’existent i la renovació de la jardineria que acompanya al monument.

L’actuació es realitzarà amb el clos complet de l’obra i muntatge de bastida. També es documentaran tots els treballs mitjançant un registre fotogràfic, videogràfic i cartogràfic previ a culaquier intervenció i de tots els processos efectuats, així com del resultat final. A més, es generarà documentació fotogamétrica, de núvol de punts dispersa i densa, a més de model de superfície 3D, en dues fases una prèvia i una altra al final de la intervenció.

Antecedents

Des de la seua construcció a càrrec de Daniel Bañuls en 1930 s’apunta en el projecte que durant la Guerra Civil i la Postguerra el monument degué tindre poc manteniment existint diversos informes municipals referents a obres per a la seua conservació, existint diversos informes municipals sobre algunes actuacions sent una de les més significatives de les que existeixen dades la desenvolupada per l’arquitecte municipal Miguel López de 21 de setembre de 1953 en la qual es van invertir 6.956’82 pessetes. En època més actual, en 2002, es realitza una intervenció per l’arquitecte Màrius Bevià per a la “Restauració de la Font dels Cavalls de la Plaça dels Estels a Alacant”.

Al poc temps, entre els anys 2006 i 2007, amb motiu de l’execució de l’estació del TRAM d’Estels, la font va haver de ser desmuntada, volta a muntar i restaurada, també sota la seua supervisió.

Entre els fets ressenyables, cal ressaltar que al maig de 2019 es va produir un atemptat contra la font en el qual es van provocar danys materials amb un martell. A aquest episodi cal afegir la falta de manteniment des de l’última intervenció. Tot això motivava la necessitat d’una actuació de restauració per a recuperar la integritat del conjunt i prolongar la seua conservació, per la qual cosa la Regidoria d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Alacant encarrega a l’arquitecte Jaime Giner Martínez el projecte per a la restauració de la Font de Llevant en la Plaça dels Estels d’Alacant.

La Font, està en una parcel·la de sòl urbà sense edificar en el centre urbà d’Alacant, sobre una superfície de 2.776 m², i des de la seua construcció a càrrec de Daniel Bañuls en 1930, es va proposar una primera actuació de reparació i consolidació en 1965 per l’Arquitecte Municipal Miguel López.

Composició de la font dels Estels

La font monumental situada en el centre d’un got circular de 20 metres de diàmetre, està organitzada simètricament entorn d’un nucli central rematat per pinacles, de 15 metres d’altura.

Sobre una alta tassa polilobulada es col·loquen quatre cavalls amb dos faunes-xiquets cadascun formant una planta de creu grega adossats a un primer nucli de planta octogonal. En cada cara alterna del nucli se situen dos piletas suspeses a diferent nivell i un pitxer que rep les aigües d’un mascaró de ceràmica daurada amb imatge de lleó. Sobre aquest nucli s’alça un fust de quatre costats presentant en cadascuna de les seues fornícules, figures de joves estilitzades entorn de decoracions de tipus vegetal.

Tot el conjunt és d’un exuberant barroquisme, ple d’elements decoratius inspirats en motius vegetals, magranes, raïms, pomes, pinyes, roses, i multitud d’estreles de totes les grandàries, tractats des d’una òptica artística pròxima al Art-*Decó inspirada en els llenguatges de l’arquitectura indú. Sense pretendre fer un estudi iconogràfic les referències a aquesta última arquitectura són molt clares: D’acord amb les descripció de Màrius Bevià, el nucli central és un síkhara, torre de temple, les figures de les joves vestides amb saris estan inspirades en peces de l’escola de Gandhara, els certs detalls reprodueixen formes de les portes dels Stupa, les franges dels sota-relleus decoratius reprodueixen motius del temple de Mallikarjuna, i una altra gran quantitat de referències estilístiques interpretades que es poden observar remirant el volum XIX del Summa Artis. L’Art de l’Índia. Sent el conjunt, en definitiva, un carro estel·lar tirat per quatre cavalls.

Dades històriques

El 9 d’octubre de 1929 la Comissió Municipal de l’Ajuntament d’Alacant va acordar anunciar un concurs de projectes i execució dels mateixos per a “una font artística i monumental que ocupe el centre de la Plaça”, anomenada aleshores Plaza de la Independència. A aquest concurs es van presentar set projectes de quatre autors, sent seleccionat a través d’una comissió de polítics i professionals, i una votació popular realitzada en una urna instal·lada a l’Ajuntament, l’obra de Daniel Bañuls amb el títol “Llevant”.

Bañuls descrivia la seua obra de la següent forma, tal qual figura en la seua memòria: “Els motius que han inspirat l’ornamentació d’aquesta font responen a l’exuberància plena de gràcia de la regió Llevantina. Els grups estilitzats dels Cavalls en què apareixen dos xiquets saltironant, el més elevat sostenint un tirso, simbolitzen la festa de la verema; en les fornícules hi ha unes copes que recullen l’aigua de la font que raja de la part superior del fons; d’aquestes copes, desborda l’aigua i cau en una Tassa sostinguda per una àmfora i des d’aquesta l’aigua reverteix a una altra Tassa major situada en la base.

En la part superior de la font hi ha quatre columnes i alternant amb elles quatre figures simbolitzant tipus de la regió llevantina (València, Múrcia i Alacant), que sostenen una garlanda de flors i fruits. Com pot veure’s en la maqueta amb major detall, no crec necessari insistir en la descripció del projecte. Els materials seran els següents: Les figures de ciment blanc amb arenilla de marbre.

Els quatre cossos de què consta la font de maçoneria hidràulica revestida de ciment. La portada d’aigües fins al peu de la font, i el desguàs fins a l’embornal més pròxim seran de compte de l’Excel·lentíssim Ajuntament. El termini d’execució del present projecte seria de quatre a sis mesos. El preu, seria de trenta-nou mil ptes. (39.000). Alacant, 2 de gener de 1930. Daniel Bañuls (signatura)”. La font va ser acabada l’11 de maig de 1931, aprovant-se la recepció de la mateixa per l’Ajuntament el 4 de setembre del mateix any.