La regidoria de Patrimoni Històric ha anunciat que està preparant un projecte per a excavar l’entrada al refugi antiaeri de la plaça de Baix, un pas previ a la remodelació integral d’aquesta plaça prevista per als pròxims mesos amb càrrec al romanent de tresoreria.

Una intervenció motivada pel deficient estat de conservació que presenta la mateixa i al perill que suposa l’estat de l’arbratge, ja que diverses branques de gran grandària van caure l’any passat amb el consegüent perill per als vianants.

El pas dels anys, les reformes efectuades des de mitjan segle XX en la plaça i les reparacions dels serveis urbans i la calçada degut, sobretot, a les arrels dels arbres i al trànsit rodat, poden haver afectat perjudicialment el refugi antiaeri. Com es desconeix les característiques del refugi i el seu estat de conservació, es fa necessari comprovar fefaentment el seu estat i dimensions per a plantejar la seua recuperació patrimonial o descartar la mateixa.

La intervenció anunciada hui pel regidor de Patrimoni Històric, Fernando Portillo, se centrarà en obrir l’entrada coneguda del refugi situada enfront de la façana principal de l’església i retirar el farciment i enderrocs de les galeries amb metodologia arqueològica i realitzant una neteja de les estructures que el requerisquen. Una vegada finalitzat el desenrunament, es procedirà a l’obtenció d’un model 3D mitjançant fotogrametria que mostrarà una imatge tridimensional del refugi en relació a la plaça, la qual cosa facilitarà la seua integració en el projecte de remodelació d’aquesta.

La localització d’aquestes estructures ha format part d’un projecte més ampli realitzat en la població durant les últimes setmanes la fi de les quals era buscar estructures arqueològiques en el subsòl del centre històric i les zones d’eixample. L’estudi l’ha realitzat Jesús García Sánchez, arqueòleg vinculat a l’Institut d’Arqueologia de Mèrida del CSIC especialitzat en aquesta mena d’intervencions.

Portillo ha indicat que, respecte a la detecció d’estructures relacionades amb refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola, s’han detectat alguns elements que podrien servir d’indicació per a posteriors intervencions. “Una de les primeres intervencions que realitzarem és en el plaça de Baix per a conéixer el grau de conservació d’aquest refugi i saber si pot fer-se visitable, abans de qualsevol intervenció en la renovació i millora de la plaça”, ha subratllat.

Altres elements interessants són els documentats en la plaça del Derrocat en la qual s’ha observat segurament estructures pertanyents a les antigues construccions demolides que donen nom a l’àrea. A més, en aquesta zona, hi ha presència d’un element metàl·lic en profunditat. Aquest element posseeix una gran grandària i podria tractar-se de munició de la Guerra Civil. També la prospecció de l’àrea denominada Ciutat sense Llei ha oferit igualment troballes, començant per les infraestructures habituals a escassa profunditat, han pogut també observar-se zones de farciments, igualment indicades pels treballadors de les fàbriques d’armes.

El treball de camp ha abastat les següents vies: plaças de Baix i Dalt, els carrers Major, Església, Cánovas del Castell (Derrocat), Sancho Tello, Alcalde Nicolás Andreu i av. Joaquín Poveda (Ciutat sense Llei).