La Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana en què participen la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat de València (UV) i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana, ha impulsat una nova col·lecció de llibres amb l’objectiu de fer difusió i divulgació de les activitats i resultats de les investigacions realitzades al si de la càtedra.

El Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant ja ha publicat els tres primers llibres de la nova col·lecció que dirigeix José Miguel Santacreu Soler, codirector de la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica. Silenci, oblit i preservació de la memòria democràtica. Una aportació interdisciplinàriade diversos autors, editat per Gabriel Sansano; Las escuelas normales de magisterio en la provincia de Alicante (1898-1975). Contribución a la memoria democrática del magisteriode Rafael Sebastiá Alcaraz i La Memòria democràtica a la Comunitat Valenciana. Estat de la qüestiód’Esther Collado, Jonatan Poveda i Juan-Boris Ruiz-Nuñez.

Es tracta d’una col·lecció de caràcter interuniversitari editada conjuntament pels tres serveis de publicacions de les universitats signants del conveni marc de la càtedra: Publicacions de la Universitat de València, Publicacions de la Universitat d’Alacant i Publicacions de la Universitat Jaume I. Està previst que l’edició dels llibres es duga a terme en format paper primer i posteriorment en format digital.