El Museu Dámaso Navarro ha incorporat als seus fons una nova peça històrica, un xiulet andalusí la cronologia del qual oscil·la entre el segle XI i mediats del XIII i que, en estar relacionat amb l’alqueria de Puça, s’incorporarà al projecte arqueològic que s’està realitzant sobre el territori de Bitrir.

La peça va ser trobada pels veïns de Petrer Lidia Bravo i Rodrigo Miralles en la partida de Puça, concretament en les proximitats del Molino La Reixa, quan, a la fi del passat any, estaven realitzant una excursió per la zona i havien parat a esmorzar. Segons relata Rodrigo, a qui li agrada molt la història i l’arqueologia, “havíem parat a esmorzar i ens fixem que en el sòl hi havia un objecte que semblava curiós”. Aqueixa curiositat va ser la que, precisament, els va portar a portar-ho al Museu Dámaso Navarro per a saber si era una peça interessant històricament parlant.

Les comprovacions pertinents realitzades per l’equip tècnic del Museu han determinat que, efectivament, es tracta d’una peça amb gran valor històric, un xiulet ceràmic del període andalusí. El director del Museu, Fernando Tendero, ha subratllat que “aquest xiulet és únic en la nostra zona i són peces poc freqüents en el registre arqueològic d’aquest període, per la qual cosa, a causa de la seua bona conservació i a la seua singularitat, quan acabe la seua classificació i estudi anirà a les vitrines del Museu Dámaso Navarro perquè puga ser admirat per tots els visitants”.

A més, l’equip d’arqueòlegs del projecte també van poder examinar-lo i valorar molt positivament la seua troballa que s’inclourà en el pla general d’investigació “Territori Bitrir/Petrer (segles X-XV).

El regidor de Cultura i Patrimoni, Fernando Portillo, i l’alcaldessa de Petrer, Irene Navarro, van voler agrair-te directament el gest a Lídia i a Rodrigo. L’alcaldessa va assenyalar que “una vegada més, aquest gest per part de Lídia i Rodrigo posa de manifest que la història de Petrer la construïm entre totes i tots i que el millor testimoniatge de la nostra llarga història és el nostre Museu Dámaso Navarro, a les col·leccions del qual han contribuït nombrosos veïns i veïnes al llarg dels seus anys obert al públic”.

CURIOSITAT

Quan Lídia i Rodrigo van trobar la peça, la van portar a casa i li la van ensenyar a la seua filla Lucía, qui, fins que Rodrigo va portar la peça al Museu, la va col·locar com un element més del seu pesebre per la forma de vaca o bou que té el xiulet.

Des del Museu Dámaso Navarro i l’Ajuntament agraeixen enormement el gest de la família que ha fet augmentar el valor de la història de Petrer.