Amb una llarga història a la seua esquena vinculada a l’agricultura i la mar, El Campello necessita un museu on conservar aqueixa part de la història local, reconéixer el patrimoni etnològic i donar a conéixer-lo com destacat element cultural.

Amb aquest argument, el ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat una proposta d’EU per a iniciar un estudi que porte a terme l’adequació d’un espai públic municipal com a aula-museu d’interpretació de la història vinculada a la mar.

En la seua exposició de motius, el regidor Pedro Mario Pardo va explicar la riquesa cultural que suposarà recuperar la indústria creada al Campello durant dècades entorn del món de la mar, amb fàbriques de xarxes, transformació d’espart i altres oficis ara perduts.

El Campello va ser una potència pesquera a partir de la segona meitat del segle XIX. L’activitat va crear riquesa i treball al poble, que va arribar a comptar amb 200 embarcacions de fusta que recorrien llargues distàncies per a aconseguir les millors captures.