Han conclòs les excavacions en la vila romana del jaciment arqueològic Casas del Camp que el Museu Arqueològic José María Soler realitza anualment al costat de col·laboradors de la Universitat d’Alacant. “Es tracta d’un treball sorprenent que obri una finestra a la història del nostre territori en una època, com la romana, on es van produir gran quantitat d’avanços tecnològics i socials”, ha destacat la regidora de Museus i Cultura, Elena Benítez.

Les excavacions s’emmarquen en un projecte d’investigació sobre el poblament antic a les valls de Villena on la comunitat científica tracta de localitzar jaciments arqueològics en les zones planes. Villena compta amb importants jaciments arqueològics com el de Cabezo Redó on s’han donat a conéixer grans descobriments de l’època prehistòrica, especialment de l’Edat del Bronze. Des del Museu José María Soler es pretenen posar en valor altres vestigis de la història del nostre territori en el qual s’han assentat múltiples civilitzacions per la seua ubicació com a zona de pas cap a la mar i l’altiplà i la seua riquesa aquàtica.

En la present campanya els treballs de camp s’han efectuat en la parcel·la on es troba el bany romà amb l’objectiu de localitzar el major nombre de restes arqueològiques d’una manera eficaç, mitjançant el traçat d’una malla de sondejos. L’equip ha estat integrat per l’arqueòloga Luz Pérez, dos treballadors especialitzats, Miguel Martin i David González, dos voluntaris en pràctiques de la Universitat d’Alacant, Jorge i Esther, un tècnic en fotogrametria, Marco Aurelio Esquembre i el palista Pedro García.

En una primera fase la pala mecànica va excavar un total de quinze rases en el terreny, posteriorment es van intervindre manualment aquelles que presentaven nivells arqueològics. Gràcies a aquesta campanya s’ha pogut delimitar en la parcel·la l’espai ocupat per les restes arqueològiques de la vila romana.

Cal destacar la troballa de diverses fosses oblongues excavades en el terreny a més d’objectes diversos com a ceràmica, restes de fauna, vidre o material de construcció entre altres. Dos de les fosses s’interpreten pels professionals com a punts d’abocament, tal com evidencien els sediments, objectes cremats i carbons trobats en el seu interior. Els seus descobriments són de gran interés per a establir la datació de l’assentament i la seua perduració en el temps.