Les Festes de l’Edat mitjana de Villena van ser suspeses per l’actual crisi sanitària, però això no ha impedit que Ajuntament, la AAVV Rabal, l’Associació de Petits i Mitjans Empresaris Comerciants de Villena i altres entitats treballen per a portar de nou l’època medieval a Villena a través de diferents activitats culturals.

La programació, que es desenvoluparà del 16 al 24 d’abril, ha sigut presentada en roda de premsa amb la presència del regidor responsable de l’oficina de Centre històric, Javier Martínez; la regidora de Turisme, Paula García, el president de la AAVV Rabal, José Cabanes i la gerent de l’Associació de Petits i Mitjans Empresaris Comerciants de Villena, María José Sauco.

“La flama no pot apagar-se, estem davant una important crisi sanitària on la seguretat és el principal, per això no hi ha festes multitudinàries, però la cultura és segura i per això hem posat en marxa aquesta programació. Activitats que permeten continuar amb el deixant d’anys anteriors, revitalitzant el nostre Centre històric, posant en valor la nostra història i el nostre patrimoni, els nostres carrers, la nostra ciutat. La cultura continua viva i és segura, i estem convençuts que tots els villenenses gaudiran d’aquestes activitats”, ha comentat el regidor responsable de l’oficina de Centre històric, Javier Martínez.

Les activitats es concentren en quatre grans eixos: la programació del Teatre Chapí i el KAKV; visites guiades pel municipi, activitats escolars i exposicions. El Teatre Chapí ha fet una aposta important per aquesta programació, i per exemple albergarà el dia 24 l’obra ‘La tragèdia d’Inés Castro’, una obra molt relacionada amb Villena, ja que el seu protagonista era dama de companyia de donya Constança.

“Des de l’any passat hem fet als col·legis més protagonistes d’aquestes festes, i enguany no anava a ser menys. S’han programat nombroses activitats per a escolars des d’infantil a secundària, amb compte contes, tallers, xarrades, perquè puguen eixir dels centres i realitzar activitats fóra de manera segura, connectant amb la història de la seua ciutat”, ha relatat el president de la AAVV Rabal, José Cabanes.

Les rutes turístiques seran una de les novetats d’enguany. “Hem organitzat diferents rutes amb temes tan nous com l’heràldica o visites al castell de la Talaia o Teatre Chapí, perquè en grups reduïts s’endinsen en el passat i els costums de Villena. Seran grups reduïts, per la qual cosa recomane que si estan interessats s’apunten com més prompte millor en la web de Turisme. El turisme és segur i gràcies a aquestes rutes es podran conéixer importants aspectes de la nostra història i tradició”, ha recalcat la regidor de Turisme, Paula García.

L’Associació de Petits i Mitjans Empresaris Comerciants de Villena col·laborarà amb aquestes activitats amb la seua aplicació mòbil, 03400. Seran els encarregats de la gestió d’espais i reserves gràcies a aquesta app que està disponible de manera gratuïta en Ios i Android. Dins de l’aplicació hi ha un apartat que es diu Edat mitjana on podran consultar-se les activitats i fer la reserva oportuna.

“Volem agrair a l’Ajuntament i a totes les entitats implicades que malgrat les circumstàncies s’organitzen aquestes activitats. És necessari impulsar la cultura i revitalitzar el nostre Centre històric. Gràcies a aquestes activitats la nostra ciutat torna a vibrar i amb això es mou l’economia, la gent acudeix al comerç, l’hostaleria”, ha finalitzat la gerent de l’Associació de Petits i Mitjans Empresaris Comerciants de Villena, María José Sauco.

Las Fiestas del Medievo de Villena fueron suspendidas por la actual crisis sanitaria, pero eso no ha impedido que Ayuntamiento, la AAVV Rabal, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes de Villena y otras entidades trabajen para traer de nuevo la época medieval a Villena a través de diferentes actividades culturales.

La programación, que se desarrollará del 16 al 24 de abril, ha sido presentada en rueda de prensa con la presencia del concejal responsable de la oficina de Casco Histórico, Javier Martínez; la concejala de Turismo, Paula García, el presidente de la AAVV Rabal, José Cabanes y la gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes de Villena, María José Sauco.

“La llama no puede apagarse, estamos ante una importante crisis sanitaria donde la seguridad es lo principal, por ello no hay fiestas multitudinarias, pero la cultura es segura y por ello hemos puesto en marcha esta programación. Actividades que permiten continuar con la estela de años anteriores, revitalizando nuestro Casco Histórico, poniendo en valor nuestra historia y nuestro patrimonio, nuestras calles, nuestra ciudad. La cultura sigue viva y es segura, y estamos convencidos de que todos los villenenses disfrutarán de estas actividades”, ha comentado el concejal responsable de la oficina de Casco Histórico, Javier Martínez.

Las actividades se concentran en cuatro grandes ejes: la programación del Teatro Chapí y el KAKV; visitas guiadas por el municipio, actividades escolares y exposiciones.  El Teatro Chapí ha hecho una apuesta importante por esta programación, y por ejemplo albergará el día 24 la obra ‘La tragedia de Inés Castro’, una obra muy relacionada con Villena, puesto que su protagonista era dama de compañía de doña Constanza.

“Desde el año pasado hemos hecho a los colegios más protagonistas de estas fiestas, y este año no iba a ser menos. Se han programado numerosas actividades para escolares desde infantil a secundaria, con cuenta cuentos, talleres, charlas, para que puedan salir de los centros y realizar actividades fuera de forma segura, conectando con la historia de su ciudad”, ha relatado el presidente de la AAVV Rabal, José Cabanes.

Las rutas turísticas serán una de las novedades de este año. “Hemos organizado diferentes rutas con temas tan novedosos como la heráldica o visitas al castillo de la Atalaya o Teatro Chapí, para que en grupos reducidos se adentren en el pasado y las costumbres de Villena. Serán grupos reducidos, por lo que recomiendo que si están interesados se apunten cuanto antes en la web de Turismo. El turismo es seguro y gracias a estas rutas se podrán conocer importantes aspectos de nuestra historia y tradición”, ha recalcado la concejal de Turismo, Paula García.

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes de Villena colaborará con estas actividades con su aplicación móvil, 03400. Serán los encargados de la gestión de espacios y reservas gracias a esta app que está disponible de forma gratuita en Ios y Android. Dentro de la aplicación hay un apartado que se llama Medievo donde podrán consultarse las actividades y hacer la reserva oportuna.

“Queremos agradecer al Ayuntamiento y a todas las entidades implicadas que a pesar de las circunstancias se organicen estas actividades. Es necesario impulsar la cultura y revitalizar nuestro Casco Histórico. Gracias a estas actividades nuestra ciudad vuelve a vibrar y con ello se mueve la economía, la gente acude al comercio, la hostelería”, ha finalizado la gerente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes de Villena, María José Sauco.