Des de la Taula de les Festes d’Hivern d’Ibi es comunica que, junt a l’Agrupació fotogràfica Ibi- AFIBI, es convoca el XIV Concurs Fotogràfic de les Festes d’Hivern d’Ibi, 2021-2022.

Aquest concurs pretén la promoció de la festa i el foment de la creativitat fotogràfica en tots els seus aspectes, sent per tant vàlida qualsevol tècnica.

La relació de premis per als diferents apartats:

                PRIMER PREMI a la col·lecció de 3 fotografies (almenys han de contindre dos apartats), dotat amb 400 €.

                SEGON PREMI a la col·lecció de 3 fotografies (almenys han de contindre dos apartats), dotat amb 200 €.

                TERCER PREMI a la col·lecció de 3 fotografies (almenys han de contindre dos apartats), dotat amb 100 €.

                Premi de 100 € a la millor fotografia “Enfarinats”.

                Premi de 100 € a la millor fotografia “Ballaors”.

                Premi de 100 € a la millor fotografia “Tapats”.

                Premi de 100 € a la millor fotografia Individual “Reis Mags”

A més, per als premis a la col·lecció, i a fi de facilitar la participació de fotògrafs d’altres localitats, el nombre de festivitats a fotografiar serà de dues.

Les fotografies es presentaran abans del 18 de febrer de 2022 a l’Arxiu Municipal d’Ibi i s’enviarà una còpia digital de les fotografies a l’adreça de correu archivo@ibi.es en format JPG i amb una resolució de 300 ppp, per a la seua millor reproducció en el catàleg i exposició online a la web d’AFIBI i xarxes socials.