L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant convoca el 51º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA en el qual podran concórrer artistes de tot el territori estatal. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres en la qual totes les obres seran originals, no admetent-se còpies d’obres premiades ni seleccionades en altres concursos. La temàtica i tècnica seran lliures.

El format no podrà ser superior a 2x2m ni menor de 50x70cm. Si alguna obra es componguera de parts diferents (díptics, tríptics, etc.) serà computat a l’efecte de dimensions màximes, el conjunt de totes elles. Els participants donaran les instruccions necessàries per al muntatge i exhibició de la seua obra, quan ho consideren oportú. En cas contrari no s’admetran reclamacions. Totes les obres hauran de presentar-se sense emmarcar o convenientment emmarcades per un simple llistó de fusta.

En el procediment d’inscripció i documentació s’adjuntaran 2 sobres tancats amb el títol de l’obra en el seu exterior, un pegat en el revers del quadre i un altre es lliurarà en el moment de la inscripció al personal que recepcione l’obra, amb la següent documentació:

–              El butlletí d’inscripció.

–              Una fotocòpia del D.N.I.

–              Una fotografia en color de l’obra presentada al concurs, en el revers del qual ha de figurar el

Les obres es presentaran personalment o s’enviaran a la següent adreça:

Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant

C/ la mar s/n (Enfront de Plaza José Carreas). 03550. Sant Joan d’Alacant.

El termini per a presentar les obres serà de l’1 d’agost al 28 de setembre de 2018, en horari de 9:00h a 21:00h.

S’estableix un únic premi dotat amb 4.000 euros i un diploma per a l’obra guanyadora, i dos esments honorífics reconegudes amb un diploma. El premi podrà ser declarat desert i estarà subjecte a les retencions fiscals i disposicions vigents que hagen d’aplicar-se.

L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant oferirà la possibilitat de sala al guanyador amb una durada aproximada de 20 dies.