La IV Edició del Concurs de música L’ESCENARI de Palau Altea vol donar l’oportunitat a joves formacions de donar-se a conèixer al gran públic i compartir escenari amb un grup de renom del panorama musical valencià. En aquesta edició, els grups seleccionats pujaran a les taules de Palau Altea amb el grup GENER.

Per optar a la participació en el concurs cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 16 i 99 anys.

Caldrà enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com dient explícitament que es vol participar en el CONCURS CICLE ESCENARI amb nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona que presenta la proposta.

L’enllaç a una plataforma de reproducció online des de la que el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis.

Les propostes poden presentar-se fins el diumenge 31 de març a les 00:00h.

JURAT

Es nomenarà un jurat integrat pels Regidors de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Altea, un representant de l’empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) i dos músics professionals.

El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n’escollirà 3 grups que tocaran en la IV Edició del Concurs de l’ESCENARI de Palau Altea el DISSABTE 8 de JUNY. L’ordre d’actuació es decidirà per sorteig, sent el grup convidat el que actúe en últim lloc.

PREMIS

Hi haurà 3 premis de 600€, 400€ i 200€ respectivament que atorgarà el públic assistent amb les seues votacions.

JURADO

Se nombrará un jurado integrado por los Concejales de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Altea, un representante de la empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) y dos músicos profesionales.

El jurado se reunirá al acabar el plazo de presentación de propuestas y escogerá 3 grupos que tocarán en la IV Edición del Concurso del ESCENARI de Palau Altea el SÁBADO 8 DE JUNIO. El orden de actuación se decidirá por sorteo, siendo el grupo invitado el que actúe en último lugar.

PREMIOS

Habrá 3 premios de 600€, 400€ y 200€ respectivamente que otorgará el público asistente con sus votaciones.