Caixa Rural Central S.coop. de Crèdit convoca l’IV Concurs de Pintura Ràpida en el Centre històric d’Oriola que se celebrarà el dissabte 4 de Juny de 2022, donant principi a les 10,00 hores i finalitzant a les 17,00 hores i el tema de les quals serà el Casc i Històric d’Oriola.

El tema així com la tècnica i estil, amb excepció de les digitals, serà de lliure elecció per cadascun dels participants tenint cada participant anar proveït de tot el material que puga necessitar per a desenvolupar la seua obra, inclòs el cavallet on l’exposarà. Les dimensions màximes acceptades no podran superar els 150 centímetres per cap dels seus costats i solo s’admetrà una obra per autor.

S’atorgaran tres Premis:

1° Premi 1.500 euros

2° Premi 1.000 euros

3° Premi 600 euros

Les obres premiades passaran a ser propietat de Caixa Rural Central S.C. c., renunciant els autors a tots els drets que els corresponguen sobre aquestes.