L’edil de Cultura de l’Ajuntament d’Altea, Aurora Serrat ha anunciat l’obertura del termini de presentació de sol·licituds per participar en la que serà la XL edició de la Mostra d’Artesania d’Altea. Un termini que finalitzarà el 24 de febrer.
Com ha recordat la regidora, l´objectiu d´esta Mostra és fomentar l´artesania a Altea i que l´obra de les artesanes i dels artesans siga considerada pel seu alt valor sociocultural i el tipus d´artesania d´esta Mostra és l´artística i de creació amb un alt grau de manipulació en matèries primeres i de qualitat contrastada. Se n’exclou l’artesania en roba, calçat, alimentació i cosmètica.
Per participar a la Mostra s’ha d’emplenar telemàticament el model normalitzat de sol·licitud i enviar-lo o presentar-lo físicament, juntament amb mostres representatives dels treballs que desitgen exposar, entre 3 i 5 peces i es podrà complementar amb fotografies en paper, però no s’acceptaran fotografies en comptes de les mostres físiques. Les peces s’han de presentar de manera que el jurat les puga manipular per comprovar el producte i la seua manufactura, i s’hi poden enviar expositors, bustos o peanyes per facilitar l’exposició de les peces per al jurat, sempre que estos no porten anagrames o marques que puguen identificar el taller.
Es podrà sol·licitar un únic taller per lloc. A més, la sol·licitud s’ha de complementar de la fitxa tècnica; explicació breu, detallada i concisa del procés artesanal i materials utilitzats, així com la llista; fotografia del lloc muntat; fotocòpia del document de qualificació artesana (DCA) expedit per òrgan competent. Les sol·licituds que no s’envien acompanyades de tota la documentació requerida seran descartades automàticament a la selecció.
La sol·licitud s’emplenarà de forma telemàtica a www.alteacultural.com/mostra  Instantàniament rebreu un correu de confirmació amb la vostra sol·licitud en format PDF, que haureu d’imprimir i signar. Seguidament l’haurà d’enviar per missatgeria, Correus o personalment, juntament amb la documentació que no ha estat aportada telemàticament i les peces a: Casa de Cultura d’Altea, Ref.: Mostra d’Artesania d’Altea 2023, C/ Pont de Moncau 14, 03590 Altea (Alacant).
Per presentar-lo personalment, s’haurà de fer a la Casa de Cultura d’Altea, en horari de dilluns a dijous de 17:30 a 21:30h. Per a qualsevol dubte sobre les bases, sol·licitud o documentació, es podrà consultar per correu electrònic a 400@altea.es
La responsable municipal de Cultura ha posat èmfasi que el termini per a tot això serà fins al 24 de febrer de 2023.
Serrat ha avançat que La Mostra tindrà lloc a la Plaça de l´Església, d´Altea, entre els dies 5 al 9 d´abril -Setmana Santa-, en horari de 12:00 a 22:00h aproximadament des de l´1 de juliol fins al 10 de setembre del 2023, en horari de 19:00 a 00:30 h. Es podran establir altres períodes que s’informaran oportunament com poden ser el pont de maig o la primera quinzena de setembre.
Es podrà triar tres torns de participació: un de tot el temps, el segon de Setmana Santa i del 25 de juny al 31 de juliol i un tercer torn que va des de l’1 d’agost a l’11 de setembre. No s’atorgarà permís per un període de temps inferior.
Segons ha indicat l’edil, la selecció es realitzarà atenent criteris bàsics de: qualitat artística, originalitat i grau de manipulació artesanal. Dels oficis de joieria, orfebreria i bijuteria seran distingits pels qui tracten ‘metalls preciosos’ i ‘resta de metalls’. Es cercarà una proporció d’oficis artesans, establint un màxim de 3 per especialitat, amb la intenció de comptar amb la representació del nombre més gran d’oficis possibles.
Aurora Serrat ha informat que el resultat de la selecció es publicarà a principis de març de 2022 a alteacultural.com i altea.es
Més informació sobre les bases i sol·licituds a
www.alteacultural.com/mostra