La creació del ‘Projecte Ictio’ en 2007 per part del Museu Paleontològic d’Elx ha permés la identificació d’un peix fòssil d’una espècie no identificada fins ara pertanyent a la família dels carángidos. Amb més de 90 centímetres de longitud, aquest exemplar del Miocé superior va ser recuperat en el 2008 en el jaciment paleontològic denominat Camí de les Col·legials, a Lorca. Després de quasi un any d’intervenció en el laboratori del MUPE, ha sigut recentment depositat en el Museu Arqueològic de Múrcia, convertint-se així en la peça del mes.

El procés d’intervenció ha sigut complex donat l’estat de conservació d’aquest exemplar, únic en la conca de Lorca. Per a això, ha sigut necessari fer treballs de neteja, consolidació, adhesió i reintegració. Tot això per a assegurar la seua conservació i posterior investigació.

Entre la col·lecció recuperada durant aquest projecte destaquen nombrosos exemplars de la família de les sardines al costat de més de 10 tàxons diferents. Així mateix, durant la campanya de camp es va recuperar nombrosa informació científica, permetent inventariar més de 15 jaciments i delimitant-los per a la seua posterior gestió per part de la Direcció General de Béns Culturals de la Regió de Múrcia. Tota la informació recuperada va derivar, a més, en una tesi doctoral de l’assessor científic de la Fundació Cidaris, Ignacio Fierro Bandera.

Amb la posada en marxa d’aquest ambiciós projecte per a l’inventari i delimitació de jaciments amb restes de peixos fòssils en la conca de Lorca (Regió de Múrcia), el Museu Paleontològic d’Elx ha tornat a ser un centre de referència per a la investigació i conservació del patrimoni. Així es desprén del seu ‘Projecte Ictio’, que ha llançat magnífics resultats amb la localització i intervenció d’un exemplar de peix fòssil del Miocé Superior, que es podrà veure durant aquest estiu en el Museu Arqueològic Regional de Múrcia.