El projecte PolifonIA (Revaloració del fons de música mensural en biblioteques digitals espanyoles mitjançant Intel·ligència Artificial), que té com a investigador principal Jorge Calvo Zaragoza, professor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant, ha aconseguit un finançament de 113.500 euros per al desenvolupament d’una eina digital que permetrà el tractament, transcripció, digitalització i divulgació de partitures de música antiga entre biblioteques espanyoles mitjançant l’aplicació d’intel·ligència artificial. Amb dos anys de duració, en el projecte participen investigadors de la Universitat d’Alacant, l’Institut Superior de Ensenyaments Artístics de la Generalitat Valenciana i la Biblioteca Nacional d’Espanya.
Concretament, l’objectiu del projecte passa per revalorar el contingut dels fons de música històrica en biblioteques digitals espanyoles, transcriure i automatitzar digitalment els fons de música hispana polifònica mitjançant intel·ligència artificial, recuperar el patrimoni musical hispànic i fer-lo accessible a la ciutadania des de qualsevol dispositiu electrònic.
Segons explica Calvo Zaragoza, «el desenvolupament de PolifonIA habilitarà la transformació digital dels processos i serveis de les biblioteques digitals espanyoles respecte als fons musicals». Per a aquesta finalitat, els fons es transcriuran mitjançant OMR (Optical Music Recognition, una tecnologia per a transcriure automàticament partitures musicals) i, amb això, es podran fer tot tipus de processos de musicologia digital, busques per contingut a gran escala o d’obres repetides o citades, la transposició automàtica i, fins i tot, la reproducció utilitzant diferents mètodes de síntesis, la qual cosa permetrà per primera vegada que les persones puguen gaudir del patrimoni musical al qual fins ara no tenien un accés real. «Això situarà les biblioteques espanyoles a l’avantguarda de l’ús de tecnologies habilitadores en un entorn real», apunta l’investigador.
Un dels valors principals del projecte és la divulgació que es podrà fer una vegada digitalitzades les partitures i indexades a les biblioteques espanyoles en arxiu digital. No obstant això, els avantatges de la iniciativa no acaben només amb la posada en valor per a la ciutadania del contingut tractat. Sectors com l’acadèmic, l’educatiu o els professionals de la música podran accedir a la música amb diferents propòsits. «Amb la transcripció de les obres a partitura digital –prossegueix Calvo Zaragoza–, es permet, d’una banda, l’accés a aquest contingut de persones de qualsevol nivell musical. En haver-se transcrit l’obra a partitura digital, aquesta es pot sintetitzar per a ser escoltada per qualsevol, fins i tot per invidents que d’una altra forma no podrien gaudir del patrimoni musical. La transcripció permet mostrar l’obra tant en notació original antiga com en notació moderna, per la qual cosa músics de qualsevol nivell poden utilitzar-les i estudiar-les. Per a un ús més professional, les editorials no han de fer l’esforç rutinari inicial de transcripció i es poden centrar en la tasca important que és la de la mateixa edició crítica».
En el sector acadèmic, PolifonIA permet portar l’estudi de les obres directament i evitar la tasca manual de transcriure. En el context educatiu, tant en conservatoris elementals, professionals i superiors, com en els diferents departaments de musicologia de les universitats espanyoles, aconseguiran accés a milers d’obres originals. Fins i tot, «per a professionals especialitzats en música antiga és difícil localitzar noves obres a interpretar perquè hi ha molt pocs fons els continguts dels quals s’hagen digitalitzat i es puguen trobar d’una manera accessible en plataformes de cerca. Amb el resultat del nostre projecte es fan aplicables totes les tècniques d’indexació i cerca aproximada per contingut que la comunitat científica ha desenvolupat», concreta l’investigador.
Tecnologia OMR
Jorge Calvo Zaragoza és un dels majors experts mundials en tecnologia OMR. Aquesta moderna eina utilitza tècniques d’avantguarda basades en intel·ligència artificial, com ja ha demostrat l’investigador en projectes previs i actuals com MultiScore i HISPAMUS, finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació, on des de la Universitat d’Alacant s’ha desenvolupat aquesta tecnologia a nivell científic.
A més de Calvo Zaragoza, l’equip del projecte d’investigació es completa amb Teresa Delgado, cap del Servei de Partitures de la Biblioteca Nacional d’Espanya, David Rizo, professor d’Arts Plàstiques i Disseny en l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Generalitat Valenciana, i José M. Iñesta, catedràtic del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant.