El Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) ha inaugurat l’exposició sobre cultura gitana “Mírame Ahora me ves”, un projecte expositiu que té com a objectiu millorar la visibilització d’aquest grup ètnic minoritari que ha fet grans contribucions a la cultura comuna.
L’exposició, que estarà oberta al públic fins al 31 d’octubre, és el resultat d’un projecte col·laboratiu, realitzat durant dos anys, entre membres del poble gitano d’Alacant i alumnes i professors de la UA, que té com a objectiu mostrar la cultura gitana, les seues formes de vida, el seu llegat immens, la seua evolució històrica, la seua connexió amb la societat i les seues idees de futur.
Els organitzadors de la mostra assenyalen que “la cultura gitana continua sent avui dia desconeguda per gran part de la societat, i amb aquest projecte expositiu la Universitat d’Alacant convida a descobrir el poble gitano des d’una altra mirada, la del respecte a la seua comunitat i l’admiració de la seua cultura”.
El recorregut expositiu s’estructura en quatre parts que comprenen 24 plafons amb fotografies, textos explicatius i audiovisuals començant amb el Gitanòmetre, un joc formatiu per a totes les edats, que confronta el visitant amb el seu propi coneixement sobre la cultura gitana.
La segona part de l’exposició continua amb un breu repàs a la història sobre aquesta ètnia, que arriba a Espanya fa prop de cinc-cents anys.
La tercera part mostra una visió actual sobre el seu estil de vida i també aspectes sobre la seua salut, tema objecte d’estudi i investigació a la Universitat d’Alacant. I l’exposició conclou amb les accions de l’Associació de Dones Gitanes, Arakerando i FAGA Alacant, que han col·laborat en aquest projecte i que treballen des de fa anys per a millorar les condicions de vida d’aquest col·lectiu d’Alacant amb accions dirigides a l’apoderament, la formació, la salut i l’esport, entre moltes altres propostes.