María del Carmen Martínez Romero, directora de Càrites Interparroquial com Portaestandard, Electes Gaspar Agulló Pomares, president de la Junta Major de Cofradías y Hermandades de Semana Santa d’Elx i José Manuel Sabuco Mas, president de la Societat Vinguda de la Verge.

La publicació el dijous de les persones designades per a representar els càrrecs de Portaestandarte i Electes, respon a la tradició iniciada en 1609, de donar a conèixer el dia 21 de juny, a les persones designades pel Consell de la Vila, per a preparar la Festa d’agost.

S’han presentat en la Casa de la Festa, seu del Patronat del Misteri d’Elx, amb la presència de l’alcalde d’Elx, Carlos González, el vicari episcopal, José Antonio Valero i el president executiu del Patronat del Misteri d’Elx, Fernando García. La Junta Rectora del Patronat del Misteri d’Elx, ha triat a aquestes tres persones concedint-los una de les més altes distincions que pot atorgar en el Misteri d’Elx, confiant en ells, un paper rellevant en les representacions, atenent als seus valors personals i a la seua especial relació amb Elx i amb la Festa, així com a les institucions que representen, volent ressaltar i reconèixer la gran labor que desenvolupen al capdavant de les mateixes, i que repercuteix en benefici de tota la ciutat.

Portaestandard María del Carmen Martínez Romero i Electes Gaspar Agulló y José Manuel Sabuco

Portaestandard María del Carmen Martínez Romero i Electes Gaspar Agulló y José Manuel Sabuco

Portaestandarte María del Carmen Martínez Romero y Electos Gaspar Agulló y José Manuel SabucoLa comesa d’aquestes personalitats no solament es limita a presidir la representació enfront del Rector de la Basílica de Santa María en un lloc preferent, al costat de l’entrada del Cadafal, també, en el cas dels electes, són els encarregats d’avisar als actors de la seua entrada en escena. La portaestandard i els electes, tindran el privilegi de ser els primers a adorar la imatge jacent de la Verge, en finalitzar la Vespra i al començament de la Festa. Un privilegi que ratifica una identitat de pertinença al món de la Festa.

El Patronat agraeix a la portaestandard María del Carmen Martínez Romero, directora de Càrites Interparroquial i als Electes Gaspar Agulló Pomares, president de la Junta Major de Confraries i Germanors de Setmana Santa d’Elx i José Manuel Sabuco Mas, president de la Societat Vinguda de la Verge, l’acceptació del càrrec assignat i el compromís adquirit per al desenvolupament d’aquest paper tan rellevant de les representacions del Misteri d’Elx.