Representants de l’Ajuntament de Guardamar del Segura, de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, i de l’empresa Lorquimur SL han signat avui el conveni pel qual s’inicien els treballs de recerca, consolidació i posada en valor de les restes arqueològiques de la Fonteta. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Lorquimur SL per un import de 699.673 euros i el termini d’execució és de dotze mesos.

L’actuació de caràcter històric i turístic afectarà als dos jaciments de la Fonteta pertanyents a les cultures fenícia i islàmica. El primer, una ciutat emmurallada considerada com la millor conservada de tot el Mediterrani Occidental, i el segon, la Rábita un conjunt religiós d’època califal, el més important de tota la Península Ibèrica localitzada fins al moment, segons explica la regidora de Cultura i Patrimoni Històric de Guardamar Pilar Gai.

“Amb la signatura del conveni estem en el punt de partida de l’anomenat arqueoturismo i en un moment que marca un abans i un després quant a promocionar el nostre turisme. I açò gràcies al llegat de ens van deixar les diferents cultures que van ocupar Guardamar i que ens permet comptar amb un important potencial social, històric, educacional i econòmic que anem a potenciar i promocionar al màxim” va subratllar la regidora.

Per açò en el termini d’un any quan concloga l’actuació, Guardamar es convertirà en una destinació única per al turisme arqueològic on es podran visitar llocs històrics, amb aquesta modalitat de viatge en auge i seguit ja per milers de persones que cerquen conèixer el passat de les civilitzacions, explica Pilar Gai que va destacar que aquest fet “adquireix una major rellevància en el nostre municipi ja que molts dels jaciments arqueològics presenten un estat de conservació extraordinari a causa que van quedar ocultes sota les arenes de les dunes”

L’Alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, va voler destacar que el projecte permetrà al públic visitar i contemplar el conjunt d’aquestes ruïnes d’origen islàmic i fenici mitjançant una sèrie de senderes degudament senyalitzades i explicats amb panells informatius. I va apuntar en aquest sentit que els llocs arqueològics i històrics són una de les majors atraccions turístiques a nivell mundial on en els últims anys ha aconseguit la tercera posició com a motiu de viatge,

Treballs previstos

Des de la conselleria d’explica que la iniciativa persegueix la consolidació de les restes arquitectòniques recuperades amb metodologia arqueològica amb la finalitat de posar en valor, d’acord amb les previsions i el contingut del Pla director per a la conservació i la posada en valor dels jaciments arqueològics de Guardamar que ha redactat la comissió mixta de seguiment, control i compliment del conveni entre la Diputació d’Alacant, la Fundació de la Comunitat Valenciana MARQ i l’Ajuntament de Guadarmar del Segura.

La proposta d’obrir-ho al públic per a visitar el conjunt arquitectònic i arqueològic que conté les restes del que va anar l’assentament fenici de la Fonteta i l’assentament islàmic de Rábita Califal planteja necessàriament intervencions arqueològiques, arquitectòniques i paisatgístiques en el lloc, que possibiliten la resolució de certs problemes detectats, així com els altres que es deriven dels serveis que han d’oferir-se al visitant.

Les actuacions previstes en les restes arquitectòniques d’època fenícia consisteixen en esbrosses de vegetació i arbrat que hi ha sobre les fàbriques; actuació en murs consistent en neteja, rejuntado, reparació parcial, reconstrucció i elevació de la capa de sacrifici amb separació que indique l’obra nova; consolidació d’àrees adjacents, i formació de plataforma de fusta, connectada amb els passos que hi ha per a poder contemplar el conjunt.

En la zona de l’època islàmica s’actuarà sobre els murs: neteja, rejuntado, reparació parcial, reconstrucció i elevació de la capa de sacrifici amb separació que indique l’obra nova, tant amb maçoneries com en tapial, així com altres actuacions que deixe a exposició pública l’exhumació dels elements arqueològics.