El Campus d’Alcoi de la Universitat d’Alacant, fins al 23 de noviembre, albergarà l’exposició «Història de la Normal», a les instal·lacions de la Cambra de Comerç, com una part de la programació cultural de la UA en aquest campus amb el mecenatge de la Fundació Mutua Levante.

El vicerector de Cultura, Esport i Llengües, Carles Cortés, va inaugurar l’exposició, el passat dilluns 22, acompanyat pel degà de la Facultat d’Educació de la UA, Josep M. Esteve.

La mostra està integrada per panells explicatius i fotografies fetes per la Facultat d’Educació de la UA i el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), a través dels quals es presenta un recorregut i una anàlisi històrica del que van ser i van significar socialment l’Escola Normal de Mestres masculina (la primera a aparèixer a Alacant l’any 1844) i la de Mestres femenina (quinze anys més tard, el 1859). Els estudis de magisteri són els més antics de tots els que actualment ofereix la Universitat d’Alacant, a través de la Facultat d’Educació. L’exposició aprofundeix en l’evolució d’aquestes escoles i en la transcendència històrica que tenen: la formació dels mestres en la transició des de l’antic règim a l’estat liberal; l’escola normal de mestres masculina a Oriola i a Alacant; l’escola normal de mestres femenina; els directors; el professorat; l’alumnat; les innovacions pedagògiques; els estudis; els edificis i instal·lacions; o les relacions amb la societat.