La Fundació Cultural Miguel Hernández ha convocat el Premi Internacional de Poesia ‘Miguel Hernández-Comunitat Valenciana 2019’, que està dotat amb un únic premi de 8.000 euros i un element artístic acreditatiu, així com la seua publicació a càrrec de la prestigiosa editorial madrilenya Devenir. Podran participar tots els escriptors que ho desitgen, amb una o més obres originals i inèdites escrites en castellà. Les obres, de tema lliure, hauran de comptar amb un mínim de 500 i un màxim d’1.000 versos. Per a la convocatòria del premi col·laboren amb aportacions econòmiques la Conselleria de Cultura, l’Àrea de Cultura de la Diputació d’Alacant i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament Orihuela

Els poemaris es presentaran engrapats o enquadernats degudament, per quintuplicat, en format Din-A4 o similar i amb un índex dels poemes, escrits a màquina o en ordinador a doble espai i per una sola cara. En els originals només es farà constar el títol de l’obra i un pseudònim. En sobre aparte, tancat i amb el títol de l’obra i el pseudònim en l’exterior, s’inclouran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, fotocòpia del DNI o del passaport i una breu nota bio-bibliogràfica.

En el sobre on s’incloguen l’obra i les dades de l’autor haurà de figurar clara i obligatòriament que opta a el “Premi Internacional de Poesia Miguel Hernández-Comunitat Valenciana 2019”. Les obres que no s’ajusten a les Bases seran desestimades. Els originals s’enviaran a: Fundació Cultural Miguel Hernández, carrer de Miguel Hernández nº 75, 03300 Oriola (Alacant).

El termini de presentació de les obres finalitzarà el 10 de gener de 2019. Es consideraran incloses dins d’aquest termini les obres que s’envien per correu i tinguen matasellos d’origen d’aquesta data o anterior. La fallada serà feta públic al març de 2019, en data propera a la de la mort del poeta oriolà. L’Entitat convocant designarà un comitè de lectura previ, integrat per especialistes, que seleccionarà les obres sobre les quals deliberarà posteriorment el Jurado.

Les Bases reguladores dels Premis Literaris estaran disponibles en la pàgina web de la Fundació: www.miguelhernandezvirtual.es