El regidor de Patrimoni Històric, José Aix, ha presentat els treballs de restauració de diverses peces arqueològiques que formen part del fons del Museu Arqueològic Comarcal d’Oriola (MARQUO) i del Museu de la Muralla. En concret, s’ha intervingut sobre dos maqâbrîyas (enterraments) datades en els segles X-XI que formen part de la necròpoli islàmica de la plaça Tinenta Linares i que formen part de la col·lecció del MARQUO. Així mateix, s’han restaurat dos plats de pisa d’Hellín del segle XVII i un plat de Montelupo, datat entre finals del segle XVII i principis del XVIII, trobats en l’excavació “Casa del Pas” i exposats normalment en el Museu de la Muralla.
Els treballs, que han sigut a càrrec de Josefina Monteagudo, titulada superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’Especialitat d’Arqueologia, s’han realitzat en virtut d’una subvenció per import de 4.235 euros de la Diputació d’Alacant. Per a poder dur-los a terme, ha sigut precisa l’autorització de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, del Servei Territorial de Cultura i Esport per tractar-se de peces del MARQUO, reconegut com a museu per la Resolució de la Conselleria de Cultura de la Generalitat