La Universitat d’Alacant, a través dels vicerectorats de Cultura, Esport i Llengües, i el de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, convoquen el certamen de narrativa hiperbreu «Literatura en temps de pandèmia», en el qual podrà participar qualsevol membre de la comunitat universitària. El certamen proposa quatre temes: la cultura, el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), l’esport, i la solidaritat i la responsabilitat social universitària, cadascun d’ells amb la seua particularitat «en temps de pandèmia».

La creativitat és, sens dubte, una eina poderosa i positiva en temps de crisi, perquè permet l’exercici de la imaginació i la llibertat en circumstàncies difícils. El certamen cerca donar visibilitat a aquest potencial creatiu que és, a més, senyal d’identitat de la Universitat d’Alacant.

Poden participar en aquest certamen els col·lectius universitaris (estudiants, PAS i PDI) i el personal de la Fundació General, del Centre Superior d’Idiomes, i dels serveis externs vinculats a la UA. Les obres han de ser originals i inèdites i d’una extensió mínima de 90 paraules i una de màxima de 120 paraules, en valencià o castellà. El termini de presentació dels treballs, ja obert, finalitza el 5 de maig de 2020 i la resolució es farà pública el 15 de maig.

El jurat seleccionarà els 3 millors relats de cada categoria i seran publicats a través dels suports dels vicerectorats convocants, mitjans i xarxes socials pròpies.

Formulari per a presentació de relats:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=47613&idioma=ca