La Universitat d’Alacant va convocar el passat 14 d’abril el concurs de narrativa hiperbreu “Literatura en temps de pandèmia”, dirigit a la comunitat universitària amb l’objectiu de convertir l’actual situació de crisi sanitària en espai de creatividad literària. Els vicerectorats de Cultura, Esport i Llengües; i de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat acaben de fer públic la resolució del concurs, després de seleccionar deu relats guanyadors dels 44 presentats, corresponents a les quatre categories de temàtica universitària als quals es podia concórrer: La cultura en temps de pandèmia; el MUA, Museu de la Universitat d’Alacant en temps de pandèmia; l’esport en temps de pandèmia; i la solidaritat i la responsabilitat social universitària en temps de pandèmia.

El jurat, integrat per Carles Cortés, vicerector de Cultura, Esport i Llengües, Robert Escolano, subdirector del Servei de Llengües, i Diana Gil, directora del Secretariat de Responsabilitat Social, ha resolt seleccionar els relats següents:

La cultura en temps de pandèmia: “Confinados”, de Santiago Martínez Ortega; “Catarsis”, de Lucía Azpilicueta Esparza; “Cuando la cultura se convierte en vida”, de Miriam Quiles Carbonell

El MUA, Museu de la Universitat d’Alacant en temps de pandèmia: “El MUA en tiempos de pandemia”, de Franciso Antonio Martínez Carratalá; “Soledat”, d’Andreu Espinosa Bajo; “El MUA en tiempos de pandemia” de Yael Guerrero Pastor.

L’esport en temps de pandèmia: “Trofeu Ferrer 2020”, de Ruth Hernández Pérez

La solidaritat i la responsabilitat social universitària en temps de pandèmia: “Jóvenes soñadores”, d’Alba Carbonell Seva; “Aprender a mirar a los ojos”, de Marta Bastías Miralles; i “Microrrelato”, d’Elena Tapia Rubio

Tots els relats premiats estan disponibles per a ser llegits en: https://veu.ua.es/va/documentos/noticias/2020/5/relats-guanyadors-literatura-en-temps-de-pandemia.pdf