L’Ajuntament d’Alacant a través de la regidoria d’Infraestructures, dirigida per l’edil José Ramón González, preveu adjudicar dimarts que ve les obres de restauració de la font de Llevant en la Plaça d’Estels a la mercantil Estudi Mètodes de Restauració S.L. que ha presentat l’oferta millor classificada, amb un pressupost de 302.059,08 euros. Una vegada es procedisca a la signatura del contracte l’empresa disposarà d’un termini de sis mesos per a la posada al dia del monument.

Un total de nou empreses han concorregut al concurs públic per a afrontar aquesta important actuació, que va eixir a licitació el mes de novembre passat amb un pressupost base de 374.763 euros. L’empresa disposarà de deu dies per al lliurament de la documentació i la constitució de la garantia definitiva per a la formalització del contracte previ a l’inici de les obres que desenvolupa la regidoria d’Infraestructures i seran coordinades per la regidoria de Cultura, que dirigeix Antonio Manresa.

José Ramón González s’ha mostrat molt satisfet amb poder iniciar com més prompte millor aquestes obres que es porten avant amb l’objectiu de “recuperar i restaurar un dels moments emblemàtics més importants de la nostra ciutat com és la fonts de la plaça d’Estels, impulsades amb la ferma voluntat que lluïsca amb tota la seua grandiositat i esplendor en ple centre».

Per a executar aquesta obra, que es realitzarà en els pròxims sis mesos, és necessari instal·lar una bastida només per a dur a terme els treballs del cos central, que estan estipulats en tres mesos, i posteriorment serà desmuntat, així com un clos del perímetre.

Tècniques de termografia d’infrarojos, escanejat làser, fotogrametria digital i escanejat tridimensional digital per a la seua restauració

Respecte a la intervenció i propostes realitzades per la licitadora, el regidor d’Infraestructures ha explicat que “està previst dur a terme addicionalment la realització d’un ampli estudi utilitzant tècniques de termografia d’infrarojos que permetran afermar el coneixement sobre l’estat de conservació de la Font, i al seu torn facilitarà i millorarà la presa de decisions definitives respecte als treballs de rehabilitació integral del monument”.

La mercantil ha posat com a exemple d’obres realitzades de restauració de patrimoni la de la Catedral de Santiago de Compostel·la, i l’edil d’Infraestructures va explicar que per a Estels s’establirà “una presa de dades amb topografia clàssica, però sobretot amb fotogrametria digital i escanejat tridimensional digital posterior per a ser més precisos en la seua restauració”.

En aquest sentit, l’edil José Ramón González va afegir que al seu torn s’utilitzaran altres tècniques com “l’escanejat làser d’alta precisió, que en el conjunt d’ús de totes elles constituiran una eina molt fiable i objectiva per a l’estudi i anàlisi dels elements de la font”.

Respecte als materials originals emprats com a morters, pedres, metalls, s’estudiarà amb termografia d’infrarojos, cartografia de sals i assajos petrogràfics, al costat d’assajos físics i químics i una relació de tècniques de laboratori, les característiques físic i químiques dels morters emprats en la construcció de la font.

Dins dels treballs previst al seu torn es realitzaran també tastos per a la comprovació de l’estat de la font. I diversos tipus d’assajos, un de resistència i durabilitat dels morters a emprar en l’obra i la restauració d’elements controlant paràmetres com a durabilitat, resistència mecànica i estat d’enduriment.

Sobre els altres dos assajos previstos a executar per l’empresa valenciana Estudi Mètodes de Restauració S.L, un d’ells estableix la realització de caracterització del vidriat ceràmic original per a la reparació dels elements vidriats, i aplicarà una sèrie de tècniques com a espectroscòpia, fractografia, cromatografia, assajos mecànics, que permeten conéixer les característiques dels existents i així poder establir millors decisions sobre els materials de reparació.

A més d’un assaig d’envelliment del vidriat ceràmic de nova producció, amb la realització d’una sèrie de motles i posterior reproducció de peces ceràmiques vidriades de color daurat, amb la realització d’assajos d’envelliment accelerat dels materials vidriats, descrivint fins a cinc tècniques a utilitzar per a aquest objectiu.

José Ramón González ha explicat que “es realitzarà una intervenció integral, la neteja general del conjunt amb tècniques de neteja mecànica superficial, química i humida, la recuperació de les peces que presenten desperfectes, la seua renovació de la impermeabilització del got, la reparació de la infraestructura hidràulica, actualització de la il·luminació del monument i la posada a punt del sistema hidràulic”.

La font de la Plaça dels Estels és un monument elaborat per l’escultor Daniel Bañuls, inaugurada en 1931, i situada en la confluència de les grans avingudes d’Alacant, Alfonso el Savi i Estació amb Federico Soto i General Marvá.

Des de l’Ajuntament indiquen que s’ha realitzat un ampli estudi previ dels problemes detectats en el monument i la seua necessària restauració, per a recuperar la integritat del conjunt de la font, i poder realitzar una important actuació en els pròxims mesos millorant la seua conservació i restauració.

El regidor d’Infraestructures va comentar que tal com es contempla en el projecte «les solucions adoptades tindran molt presents el futur manteniment, la conservació i la sostenibilitat ambiental, humana i social de la font d’Estels», al mateix temps que es preveu “prendre motles sobre les peces originals de les quatre unitats que formen la composició de l’obra, tant del grup eqüestre complet, com a elements de la columna central, florons, piles, que eviten introduir desviacions formals durant un eventual modelatge. També es contempla la substitució de l’enllumenat obsolet i la reparació de la instal·lació d’aigua”.

Nova instal·lació d’il·luminació monumental i jardineria

Per a l’execució de la nova infraestructura d’enllumenat ornamental amb l’objectiu de millorar-la, es planteja noves ubicacions dels focus per a la il·luminació i intervencions sobre els elements vegetals, i es realitzaran diferents proves amb l’objectiu d’aconseguir una il·luminació global que proporcione un aspecte més harmònic al conjunt de la Font.

Característiques

El projecte contempla una restauració completa del monument que inclou la neteja general, tractament dels elements metàl·lics, reposició de peces i reintegracions, reparació de fissures i clivelles, retirada d’estalactites i depòsits de calç produïts per l’aigua, reparació d’escantells, impermeabilització dels gots de les piles suspeses i la tassa, restauració del got general, revisió dels jocs d’aigua i de la cambra de màquines, així com la instal·lació d’una nova il·luminació monumental en estar obsoleta l’existent i la renovació de la jardineria que acompanya al monument.

L’actuació es realitzarà amb el clos complet de l’obra i muntatge de bastida. També es documentaran tots els treballs mitjançant un registre fotogràfic, videogràfic i cartogràfic previ a culaquier intervenció i de tots els processos efectuats, així com del resultat final. A més, es generarà documentació fotogamétrica, de núvol de punts dispersa i densa, a més de model de superfície 3D, en dues fases una prèvia i una altra al final de la intervenció.

La Font, està en una parcel·la de sòl urbà sense edificar en el centre urbà d’Alacant, sobre una superfície de 2.776 m², i des de la seua construcció a càrrec de Daniel Bañuls en 1930, es va proposar una primera actuació de reparació i consolidació en 1965 per l’Arquitecte Municipal Miguel López.

Composició de la font dels Estels

La font monumental situada en el centre d’un got circular de 20 metres de diàmetre, està organitzada simètricament entorn d’un nucli central rematat per pinacles, de 15 metres d’altura.

Sobre una alta tassa polilobulada es col·loquen quatre cavalls amb dos faunes-xiquets cadascun formant una planta de creu grega adossats a un primer nucli de planta octogonal. En cada cara alterna del nucli se situen dos piletas suspeses a diferent nivell i un pitxer que rep les aigües d’un mascaró de ceràmica daurada amb imatge de lleó. Sobre aquest nucli s’alça un fust de quatre costats presentant en cadascuna de les seues fornícules, figures de joves estilitzades entorn de decoracions de tipus vegetal.

Tot el conjunt és d’un exuberant barroquisme, ple d’elements decoratius inspirats en motius vegetals, magranes, raïms, pomes, pinyes, roses, i multitud d’estreles de totes les grandàries, tractats des d’una òptica artística pròxima al Art-Decó inspirada en els llenguatges de l’arquitectura indú.

Dades històriques

El 9 d’octubre de 1929 la Comissió Municipal de l’Ajuntament d’Alacant va acordar anunciar un concurs de projectes i execució dels mateixos per a “una font artística i monumental que ocupe el centre de la Plaça”, anomenada llavors Plaza de la Independència. A aquest concurs es van presentar set projectes de quatre autors, sent seleccionat a través d’una comissió de polítics i professionals, i una votació popular realitzada en una urna instal·lada a l’Ajuntament, l’obra de Daniel Bañuls amb el títol “Llevant”. El monument es va erigir de ciment blanc amb arenilla de marbre i va ser acabat l’11 de maig de 1931, aprovant-se la recepció de la mateixa per l’Ajuntament el 4 de setembre del mateix any.