La Regidoria de Cultura treballa ja en la pròxima edició de la revista Alborada, que enguany aconsegueix el seu número 64. L’edil de Cultura, Rosa Vidal, acompanyada del coordinador de la revista, Juan Vera, ha donat a conéixer els detalls d’una edició que estarà dedicada a la cooperació i la solidaritat

Rosa Vidal ha revelat que el cos central de la revista, que forma part dels senyals d’identitat de la nostra ciutat, estarà centrada en la cooperació i solidaritat. Hi ha molts col·lectius que ja estan treballant en això i, com sempre, es prevalen treballs inèdits i nous que hauran de ser entregats abans del 31 de maig.

Per part seua, Juan Vera ha afirmat que hem començat amb la mateixa il·lusió i ganes amb la qual acabem la revista de l’any passat. El consell de redacció és un grup important en el qual hi ha molt bona comunicació i la revista és el resultat del treball de tots els que componen el consell i de tots els col·laboradors.

Vera ha assenyalat que s’ha creat un grup de treball que està contactant ja amb les entitats i a partir d’ací oferirem una radiografia del que Elda ha fet i el que està oferint en l’actualitat. El nostre interés no és només revisitar el passat, també és ser testimoni del nostre temps i projectar cap al futur. La nostra missió és ser testimoni de la realitat i transmetre-la de la millor manera possible.

Respecte a les bases dels treballs, hauran de ser inèdits i es prevaldran aquells més nous i que guarden relació amb el tema del dossier sobre altres col·laboracions que reiteren aspectes ja publicats en Alborada o en altres revistes de similars característiques, amb la finalitat de crear, en la mesura que siga possible, una unitat editorial.

Els articles seran divulgatius i de contingut vinculat amb Elda (tradicions, costums, relats, biografies, etc.).

Quant a l’extensió dels treballs, les col·laboracions de creació literària tindran un màxim 3 pàgines (1.750 paraules/8.800 caràcters sense espais), els articles d’investigació o assajos un màxim de 5 pàgines (2.900 paraules / 14.700 caràcters sense espais), els treballs de poesia (una per autor/a) tindran un màxim de 30 versos.

La tipografia a utilitzar serà Arial, de cos 11 i Times New Roman de cos 12 i interlineat 1’5, sense sagnies ni espaiats de paràgrafs.

Els articles d’investigació aniran precedits d’un resum del contingut i amb destacats sobre cadascun de les seccions.

Els treballs hauran d’anar acompanyats d’il·lustracions o fotografies digitals, amb una resolució de 300 ppp com a mínim, totes elles acompanyades del seu corresponent peu de foto que les identifique, incloent autoria o procedència de la imatge.

Els originals es podran entregar en el correu electrònic alborada@elda.es A través de l’aplicació de l’Ajuntament d’Elda hi ha una secció dedicada a la revista Alborada, així com en la pàgina web de la revista http://alborada.elda.es/