La Universitat d’Alacant commemora enguany el seu quaranta aniversari i el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) s’uneix a la celebració amb l’exposició “40 sobre 40. Artistes i poetes” que proposa una aproximació a l’art i a la poesia des d’una perspectiva interdisciplinària. El rector de la UA, Manuel Palomar, inaugurarà demà dimarts 10 de desembre aquesta mostra, a les 12 hores, a la sala el Cub del Museu, i romandrà oberta al públic fins al 12 de gener de 2020.

«40 sobre 40» està constituïda per fons propis de la col·lecció del MUA i arreplega obres de quaranta artistes plàstics de disciplines diverses juntament amb el treball de quaranta poetes, tots d’origen alacantí o amb forts vincles amb la província i amb la UA. Les peces seleccionades, entre les quals es poden trobar pintura, fotografia, escultura, collage i ceràmica, dialoguen amb els poemes i conviden l’espectador a establir les seues connexions pròpies. El recorregut planteja una exposició oberta que traspassa els límits entre la imatge i la paraula i en la qual els diferents enfocaments creen afinitats formals o temàtiques, com entre la figuració, l’abstracció, el paisatge, la geometria, la matèria, el temps, i la reflexió estètica o social.

ARTISTES: Elena Aguilera, Albert Agulló, Pablo Bellot, Arcadio Blasco, Isidro Blasco, Pepe Calvo, Joan Castejón, Miguel Ángel Catalá, María Chana, Cristina de Middel, José Díaz Azorín, Daniel Escolano, Ángel Fitor, Dionisio Gázquez Méndez, Bernabé Gómez Moreno, Patricia Gómez, Susana Guerrero, Gaspar Jaén i Urban, Ricardo Junio Oliver, Mónica Jover, Alicia Lamarca, Eduardo Lastres, Javier Lorenzo, Rafael Maestro, Aurelia Masanet, Antoni Miró, Luis Moragón, M. Dolores Mulá, Juan Carlos Nadal, Cayetano Navarro, Martín Noguerol, Josep Pedrós i Ginestar, Ramón Pérez Carrió, Ana Peters, Llorenç Pizà, Elvira Pizano, Vicente Rodes, Javier Romero, Eusebio Sempere i Jesús Zuazo.

POETES: Francisca Aguirre, Lluís Alpera, Rafael Azuar Carmen, Luís Bagué, Ramón Bascuñana, Mario Benedetti, Luís Bonmatí, Margarita Borja, Pilar Blanco, Adolfo Celdrán, Mercé Climent, Victòria E. Cremades, Ana María Drack, José Luis Ferris, Juan Gil-Albert, Amalio Gran, Antonio Gracia, Miguel Hernández, Ángel Herrero, Gaspar Jaén i Urban, Gracia Jiménez, Carmen Juan, Joaquín Juan Penalva, Vicente Mójica, Manuel Molina, Ovidi Montllor, Antonio Moreno, Tina Pastor, Mari Paz Moreno, Agustín Pérez, Antonio Porpetta, Emilio Rodríguez Bernabeu, Manel Rodríguez-Castelló, Carlos Sahagún, Mariano Sánchez Soler, Isabel-Clara Simó, Juan Ramón Torregrosa, Joan Valls, José Vidal Carreras i Rafael Zurita.