La taula de l’arquitecte-a és un cicle de trobades sobre l’art i l’arquitectura entorn d’una taula on s’han dibuixat molts projectes. Un tauler, un paper, la tensió: traços i línies que pertanyen a la seua memòria i que ara es desvetlen per a acostar-nos als creadors d’espais. La taula de l’arquitecte segueix dibuixant….i nosaltres aprenent.

El MACA a través de la regidoria de Cultura proposa des de 2015 unes trobades en format de conversa, entorn de l’art i l’arquitectura. Reflexionar de nou sobre les relacions entre l’arquitectura i l’art, entendre el procés de construcció i reconstrucció de l’arquitectura des d’un punt de vista més artístic o de pensament, ens fa aprofundir en aquesta proposta. En la Biblioteca del MACA, els últims dijous de cada mes, de setembre de 2018 a maig de 2019.

L’edil de Cultura, Mª Dolores Padilla ha expressat «la importància que activitats com la taula de l’arquitecte-a se hagen consolidat en el museu, acostant a un públic fidel edició després d’edició». És important que el museu mantinga una estreta relació amb altres disciplines, com és en aquest cas l’arquitectura.

El Museu d’Art Contemporani d’Alacant les col·leccions del qual estan formades per obres realitzades fonamentalment en el segle XX, comprèn des de les anomenades avantguardes a quants plantejaments i manifestacions plàstiques es van realitzar en les dècades de la segona meitat de la passada centúria. Obres plasmades sobre diferents suports i materials, amb dimensions i tècniques diverses. De la mateixa manera, les exposicions temporals sempre relacionades amb aquests fons, permeten ampliar o aprofundir en alguns aspectes de cronologia coetània. No obstant açò, de les col·leccions permanents i d’aquelles manifestacions temporals, l’arquitectura contemporània queda absent.

La pròpia arquitectura del MACA, un projecte creat i dirigit per l’Estudi Sancho Madridejos és un bell edifici de gran eficàcia funcional. La projecció sincopada d’espais horitzontals i verticals estableix un ordre formal basat en la geometria i la textura dels materials emprats en la construcció, al mateix temps que descobreix una espècie de tensió resolta pel recorregut zenital de la llum, una espècie d’espiritualitat “sentida” més emocional que real.

La taula de l’arquitecte-a, una taula de 1912, real i present (dipositada pel seu propietari Alfonso Navarro Guzmán en el MACA), serveix de sustente ideològic per a vincular les converses i serveix de suport material de dibuixos, esbossos, plànols i maquetes per a poder recórrer mentre somiem, l’espai imaginat. La coordinació d’aquestes trobades és a càrrec de Santiago Varela Botella, arquitecte.

PROGRAMACIÓ LA TAULA DE L’ARQUITECTE-A 5.

27 setembre de 2018

Toni Gironés, arquitecte

“Processos en el temps”

 

26 octubre de 2018

Anatxu Zabalbeascoa, crítica d’arquitectura

“La reconquesta de l’espai públic”

 

29 novembre de 2018

José Carlos Sanz Belloso, arquitecte

“Manipulacions del Paisatge. El jardí Històric del Bosc versus la vila i Terra de Béjar”

 

31 gener de 2019

José María Sánchez García, arquitecte

“Sobre el complementari”

 

28 febrer de 2019

Ester Pizarro, escultora

“Ciutats complexes. Cap a un nou paisatge artístic”

 

28 març de 2019

Emilio Tuñón, aquitecto

“El museu de les col·leccions reals de Madrid”

 

25 abril de 2019

Bet Capdeferro i Ramón Boch, arquitectes

“Toponímies”

 

30 maig de 2018

Ricardo Flores i Eva Prats, arquitectes

“Construir Comunitats”