El Patronat Provincial de Turisme presntó ahir en FITUR la nova web de ‘Costa Blanca Film Commission’, un espai des del qual es mostrarà a les productores nacionals i internacionals els atractius de la província per al rodatge de productes audiovisuals. Aquest espai virtual mostrarà les característiques de l’entorn i infraestructures del territori, així com els beneficis per a atraure enregistraments. També hi ha un apartat en el qual s’indiquen totes les empreses alacantines que es dediquen al sector de l’audiovisual.

A més, durant l’esdeveniment, que ha presentat el vicepresident i diputat de Promoció Turística, Eduardo Dolón, també s’ha donat a conéixer una publicació, que es repartirà en fires especialitzades i s’entregarà a grans productores, i que inclou localitzacions i paisatges únics de la província.

Segons ha concretat Dolón “enguany es recollirà en el Pla +Promoció del Patronat una línia destinada als municipis que vulguen posar en marxa una film office o desenvolupar material promocional sobre el turisme cinematogràfic”. A més, tal com ha avançat, està previst realitzar cursos de formació per a totes les film office de la província i promoure accions promocionals (fam trips, press trip) amb l’objectiu que la indústria mundial conega les localitzacions de la província d’Alacant.

Costa Blanca Film Commission es va crear i va presentar en la passada edició de Fitur per a promocionar el territori com a destinació de rodatges audiovisuals mitjançant una actuació integral de foment dels valors i del patrimoni cultural, així com la promoció dels municipis alacantins com a espai escènic idoni per al rodatge i producció de tota mena d’obres cinematogràfiques i audiovisuals.

El Patronat Provincial de Turisme ha impulsat en aquests últims mesos aquesta iniciativa, “un producte des del qual estem desenvolupant una sèrie d’eines per a poder promocionar-ho i al seu torn exercir de paraigües per a la resta de film offices de la província”, ha manifestat el diputat.

Xifres de les Film Commission

Aquest ens ha realitzat ja més de dues-centes gestions que s’han materialitzat en 30 produccions en el territori, al mateix temps que s’ha col·laborat i coordinat accions amb 19 film office.

La realització d’un rodatge en un territori determinat genera un impacte econòmic considerable. S’estima que més del 30% del pressupost global d’una producció s’executa en les localitzacions triades, ja siga a través de despeses directes, indirectes i induïts.

A més, mereix especial atenció l’impacte que tenen els rodatges en la imatge i la valoració d’una destinació. Les peces rodades mostren singularitats territorials que les fan conegudes en qualsevol lloc del món.