L’Ajuntament d’Alacant ha aprovat en Junta de Govern Local la licitació del projecte Intervencions de protecció i recuperació en “Las Cigarreras” carrer Sevilla núm. 2 Alacant, que s’emmarca dins de l’àmbit de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) – Àrea Lsa Cigarreras, del municipi d’Alacant, cofinançat per la Comissió Europea amb càrrec al FEDER dins de l’Eix 12 «Desenvolupament Urbà» del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, per a la programació 2014-2020, «Una manera de fer Europa». Les obres tindran un pressupost inicial de 552.884,49 euros, IVA inclòs, i amb un termini d’execució de sis mesos.

El regidor d’Urbanisme, Adrián Santos assenyala que “amb aquesta actuació rehabilitem un espai que actualment està degradat i aqueix és un dels objectius tant d’aquesta regidoria com de la Edusi”. Santos ha ressaltat que el complex serà un referent a nivell provincial amb la qual Alacant “guanyarà pes específic en la seua aposta per exercir de capitalitat i convertir-se en un referent a nivell provincial i de la Comunitat Valenciana”.

El projecte contempla així, una sèrie d’actuacions de conservació i rehabilitació, així com d’adorn i posada en valor dels elements que han quedat al descobert després de les demolicions per a la recuperació tipològica de les edificacions. A més, s’està acabant de redactar els diferents projectes de rehabilitació del conjunt, per a la seua posterior aprovació.

Recuperació en tres fases

La planificació de les actuacions sobre el conjunt edificat s’ha dividit en tres fases proposades per al Pla Director d’Intervenció. La primera de les fases de l’obra abasta la part més antiga de l’edifici, és a dir, aquella que va constituir la primitiva Casa de Misericòrdia amb la seua església i que comprén els cossos de l’edifici que envolten els tres patis, dos rectangulars i un allargat en forma de “L”, més pròxims a l’accés principal d’aquest.

La fase dues coincideix amb la primera ampliació general que es va produir del complex, i en aquest sentit, engloba a tots els edificis que envolten el primitiu pati rectangular, recuperat espacialment després de la recent demolició. Finalment, la fase tres inclou les edificacions que ocupen la zona oriental del conjunt. En ella està la zona denominada “l’Assecador” que actualment funciona com a aparcament cobert i lloc per a esdeveniments i també està el cos de naus que es prolonga fins a la cantonada sud-est del complex. Respecte a les intervencions definides, es limiten a aspectes de l’envolupant i els sòls exteriors de l’edifici.

Nivells de prioritat de les obres

D’acord amb el pla d’actuació, les obres s’han agrupat en dos nivells de prioritat, d’una banda, les relatives a les patologies exteriors, que tracten de resoldre danys en cobertes, façanes i sòls exteriors, i per un altre, la recuperació tipològica del conjunt edificat.

Conforme als desperfectes externs, es repararà els danys que es deuen fonamentalment a la falta d’estanquitat i el deficient manteniment que presenten. Les deterioracions que es manifesten amb erosions i diferents elements superposats que convé retirar per a garantir la seguretat d’ús. Així com atallar els danys en sòls exteriors que es tradueixen en acumulacions d’aigua que deterioren la base dels murs adjacents. A més, es procedirà a ampliar l’ús d’aparcament en la fase tres.

Així mateix, s’inclou en el projecte els treballs de recuperació dels buits originals de les façanes i l’aplicació d’un nou acabat superficial d’aquestes, diferenciant així, buits i draps cecs.