La Seu Universitària Ciutat d’Alacant amplia la seua oferta d’aules de reflexió i debat amb la inauguració de l’Aula de Científiques de Lletres, demà divendres, 20 de gener, a les 17 hores, a les instal·lacions de la Seu de Ramón y Cajal, 4.
La professora Inmaculada Fernández dirigirà aquesta nova aula que abordarà diversos enfocaments de la recerca que enclou el mot genèric lletres: filologies, història, geografia, psicologia i humanitats, però també els vessants en què s’insereixen les seues activitats pràctiques en el dia a dia de les empreses, les institucions educatives o altres establiments pròxims, tal com expliquen els organitzadors.
La jornada inaugural de demà comptarà amb les intervencions de Jorge Olcina, director de la seu, i Inmaculada Fernández, directora de l’aula. Després de la presentació de l’aula i els seus objectius tindrà lloc la conferència inaugural «Diversidad y empoderamiento para emprendedoras», amb Laura Soler i Ana González, les quals tractaran la necessitat de capacitar les dones perquè trenquen les barreres vivencials i professionals que limiten el seu dia a dia, aplicant fórmules d’apoderament orientades a la superació de barreres físiques i psicològiques. Després de la conferència s’obrirà el debat «Saber que es pot».
L’Aula de Científiques de Lletres ha programat una activitat al mes, un programa que començarà demà i conclourà el desembre de 2023. El divendres 17 febrer, l’aula dedicarà la seua conferencia al tema prostitució i masculinitat, a càrrec de Beatriz Ranea Triviño. El 24 març, la jornada tindrà Mary Nash com a protagonista, amb una entrevista amb el títol «La meua vida com a historiadora». L’abril estarà centrat en les creadores de còmic i caricaturistes àrabs, a càrrec d’Eva Lapiedra Gutiérrez; i el maig portarà el seminari Dames de Cort. El programa reprendrà l’activitat a l’octubre amb una conferencia de Mercedes Arriaga, amb motiu de la celebració del Dia de les Escriptores; el novembre estarà dedicat a jutgesses per la pau amb una conferència a càrrec de Cristina Hermida del Llano, i l’any acabarà amb «Feministes anglosaxones i les seues obres no traduïdes».
L’Aula de Científiques de Lletres se suma a les ja existents en la Seu Ciutat d’Alacant: Aula Ciutat, Aula Salut, Aula de la Ciència i la Tecnologia, Aula de la Filosofia, Aula d’Art o l’Aula de Grècia.