Aquest nou servei d’atenció, que se situa en el portal Importass té dues fases d’implantació. En la primera, ja en funcionament, s’ha posat en marxa un bot assistent que atén els temes i assumptes que afecten aquest col·lectiu. Oferirà respostes i facilitarà la navegació entre les diferents opcions d’informació i tramitació de forma desatesa.
En una segona fase, avaluats els resultats, s’implementarà la possibilitat d’iniciar, a requeriment del treballador, una conversa a través de xat en la qual personal de la Tresoreria atendrà les consultes que li siguin plantejades. Aquest xat serà atès per la unitat especialitzada en professionals de la cultura que té la TGSS.
Recentment, també s’ha posat en marxa una secció específica dins del portal Importass dedicada a aquest col·lectiu, que se suma a la destinada als treballadors autònoms i a la d’ús de la llar. En aquest espai, s’ha unificat tant la informació com els tràmits perquè els artistes que desenvolupen la seva activitat per a una o diverses empreses puguin trobar tot el que necessiten en un únic punt, de manera senzilla i intuïtiva.
En aquest any 2023, 99.621 treballadors han estat donats d’alta en algun període com a artistes per compte d’altri. Es tracta d’un col·lectiu amb peculiaritats en la seva gestió que precisen una especial atenció, per la qual cosa aquesta nova secció respondrà a aquestes necessitats específiques.