La Regidoria de Cultura obri la convocatòria per a la selecció d’un projecte destinat a la realització d’un festival de rock a Alacant, reflex del panorama musical de la ciutat i està dotada amb 8.000 euros, per al seu disseny, organització i execució. El termini de presentació arranca hui i finalitza el 31 de maig de 2019 a les 15 hores
L’objecte de la convocatòria és el disseny, organització i execució d’un Festival de Rock Local que podrà realitzar-se entre els dies 25 i 26 d’octubre 2019, en la “Caixa Negra” del Centre Cultural Las Cigarreras. Així mateix podrà proposar altres possibles espais de la ciutat, atenent les seues condicions específiques d’ús si escau, tenint en compte aforaments determinats, així com qualsevol altra circumstància que puga determinar la viabilitat material del projecte. Juntament amb l’activitat musical pròpia del Festival, es poden desenvolupar un altre tipus d’activitats paral·leles i complementàries que estiguen relacionades amb aquest, havent d’estar especificades en el projecte.
Els projectes podran ser presentats en el registre de l’Ajuntament d’Alacant, en la seua seu electrònica i qualsevol altre mitjà admés en la llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Més informació i bases en www.alicantecultura.es i en www.cigarreras.es