La setmana vinent, la regidoria de Cultura i Patrimoni ampliarà els treballs arqueològics que des de fa mesos s’estan duent a terme en la plaça de Baix al carrer Constitució, en el tram confrontant amb la plaça d’Azorín, punt on en 1975, fruit de la col·laboració entre Ajuntament i el Grup Arqueològic Petrelense, es va trobar el primer mosaic romà que hui es conserva i exhibeix en el Museu Dámaso Navarro.
Es posarà en marxa aquesta ampliació de la zona d’excavació amb l’objectiu de conéixer millor el context de la troballa del mosaic romà trobat en 1975 en el mateix carrer i, d’aquesta manera, poder connectar-ho amb les recents troballes de la plaça de Baix com són els nous dos mosaics, la columna singular d’època bajoimperial o, més recentment, la possible basílica datada entre mediats del segle IV i començaments del V d. C.
Aquesta actuació, dins del pla de millores del plec de licitació de l’excavació arqueològica de la plaça de Baix, contempla una àrea d’intervenció  que ronda els 280 m². En aquesta zona on es va recuperar el primer mosaic hi ha evidències que també havien restes constructives romanes que no van ser estudiats i molt probablement estan en relació amb la gran vila que abastaria els que van ser documentats al carrer La Font, on es troba el museu l’any 2008, i els descoberts en la plaça de Baix.
Aquestes troballes demostren la importància que va tindre aquest assentament rural, datat entre el segle I i el segle VAIG VEURE d. C., encara que el seu moment de major esplendor es va donar en el segle IV d. C., moment en el qual es data el mosaic, la columna excepcional amb motiu arquitectònic apareguda a la fi de l’any passat i l’edifici de planta basilical aparegut fa uns dies.
El personal del Museu ja està treballant en l’organització de les pròximes visites guiades a la zona de l’excavació per a, en els pròxims dies, poder donar a conéixer la data d’aqueixa nova activitat. D’aquesta manera, la regidoria continua apostant pel concepte de “arqueologia pública”, fent partícips als veïns i veïnes, als estudiosos i amants de la història, de les troballes que van sorgint en les excavacions.
En aqueix sentit, la regidoria també ha destapat part del clos de la plaça de Baix per a facilitar la contemplació de les recents troballes per qualsevol persona interessada.