Es presenta aquest dimecres 2 l’obra “Música i estructura narrativa: un estudi de la narració audiovisual des del punt de vista de la música” de José Nieto, compositor cinematogràfic.
«Si se sabera més música es faria millor cinema». Aquesta frase aquesta a la sala de muntatge de la sèrie de TVE Teresa de Jesús
per la seua directora Josefina Molina fa ja molts anys, s’ha convertit de manera natural en el millor resum del contingut d’aquest llibre.
Aquest estudi comparat de les estructures narratives literàries (especialment dels seus derivats el cinema i el teatre) amb les
de la «narració» musical suposa un acostament al món de la creació audiovisual nou i necessari. En paraules del mateix
autor, aquestes pàgines contenen «[…] la cristal·lització de les meues reflexions en analitzar, per a explicar després a uns altres, l’organització d’una obra musical i el seu paral·lelisme amb l’obra
cinematogràfica»; i continua dient: «És fàcil deduir d’aquest enunciat l’origen empíric d’aquestes pàgines, fonamentalment, producte de l’observació, de l’anàlisi formal
de centenars d’obres i de la meua pròpia experiència».
Així i tot, un dels majors atractius d’aquest assaig és la comparació entre els conceptes fonamentats en l’experiència
i el que ens diu la neurociència sobre la forma en què el nostre cervell percep els estímuls d’una narració. Nieto conclou que «[…] els fonaments sobre els quals tracten aquestes pàgines
no són en absolut regles o normes que constrenyen la llibertat creativa», es tracta més aviat «[…] d’establir unes bases
per a la reflexió sobre els elements que són el fonament de qualsevol estructura narrativa i que estan abans i ‘davall’ dels que són específics de cada llenguatge, formant el substrat sobre el qual s’assentisca la solidesa de les obres, siga com siga
el seu gènere o modalitat artística».
Concebut amb un interés eminentment pràctic, aquest assaig inclou un glossari de «nocions de música per a no-músics», a més de 75 exemples musicals i audiovisuals que acompanyen al text, i que es poden sentir o veure al mateix temps que la seua lectura a través d’enllaços mitjançant codis QR.