La presentació de la convocatòria del PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua el mes passat, pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, ha suposat el “tret d’eixida” per als 90 dies hàbils de preparació de projectes per part dels seus possibles beneficiaris, els ajuntaments i resta d’administracions de gestió de l’aigua, i els operadors dels serveis de proveïment, sanejament i depuració d’aigua urbana en un o diversos termes municipals que superen els 20.000 habitants. Preveu també una reserva de 60 milions d’euros per a propostes que engloben a diversos termes municipals i que incloguen municipis de menys de 20.000 habitants.
Aquesta convocatòria arriba en un moment essencial per al sector de l’aigua, que treballa per a millorar la gestió i governança d’un recurs cada vegada més escàs i íntimament lligat al canvi climàtic. A Espanya, segons l’últim IPPC, es preveu una disminució de fins al 25% en els pròxims anys; un 40% en el sud-est peninsular per a finals de segle. Aquesta major incertesa en disponibilitat del recurs fa essencials les noves tecnologies amb l’objectiu de disposar d’informació precisa i actualitzada en sectors com el cicle urbà de l’aigua, per a una millor capacitat de control i gestió. Així, el PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua és la gran oportunitat per a millorar la integració de noves tecnologies en tot el cicle, des de la seua captació, potabilització, distribució, telelectura, sanejament, depuració, fins a la reutilització i volta del recurs a la naturalesa.
Empreses com la mixta Aigües d’Alacant, gestora del servei a Alacant, El Campello, Montfort, Petrer, Sant Vicent del Raspeig i Sant Joan d’Alacant, treballen ja en múltiples projectes en tots aquells àmbits del cicle, en el marc del que es preveu per una convocatòria que finançarà actuacions per a: la millora del control dels usos de l’aigua; el foment de la gestió digital tant del proveïment, com a sanejament i depuració d’aigües residuals; projectes per a la millora de l’eficiència i disminució de pèrdues en les xarxes de distribució d’aigua; i millores tecnològiques en la gestió de les depuradores i abocaments d’aigües residuals. També, accions de foment de la telelectura de comptadors, avisos a la ciutadania en la gestió de l’aigua, plataformes de control i seguiment dels usos de l’aigua i, en general, reforç de la transparència en la gestió de l’aigua i de la ciberseguretat.


Sessions participatives i escolta activa
Dins d’aquest treball previ a la presentació de projectes, Aguas de Alicante està practicant l’escolta activa a través de l’organització de diverses jornades participatives amb actors considerats rellevants per l’empresa, l’opinió i les aportacions de la qual són essencials de cara a la presentació de les seues propostes i al plantejament que aquesta fa del futur en la gestió del cicle integral de l’aigua.
En una primera sessió, desenvolupada en col·laboració amb el portal mediambiental www.iambiente.es i celebrada en el Museu d’Aigües d’Alacant, el focus es va centrar en integrar les prioritats i interessos de ciutadania, empresa i comerç. Al costat de responsables de R+D+i i de Clients de la pròpia companyia, la sessió va comptar amb la participació d’entitats com INECA (Institut d’Estudis Econòmics de la Província d’Alacant); CEV (Confederació Empresarial Comunitat Valenciana); CEIP Ausias March; Junta d’Arbitratge província d’Alacant; Associació Provincial de Mestresses de casa i Consumidors d’Alacant Lucentum. Aspectes com el nivell de coneixement sobre la gestió de l’aigua a la ciutat i la seua digitalització, prioritats en els objectius del PERTE, transparència en la gestió o la generació d’ús d’alta qualificació dins del cicle de l’aigua, són alguns dels temes que van centrar el debat i les conclusions d’aquesta sessió.
En altres trobades de caràcter tècnic, la participació va estar a càrrec de la Direcció General de l’Aigua (Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica), la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l’Entitat Publica de Sanejament (EPSAR), i el Centre d’Intel·ligència Digital (CENID), al costat de la Direcció General i la R+D+i de la companyia. Al fil d’aquesta jornada, Javier Díez, director general d’Aigües d’Alacant, va assegurar que “tenim interioritzats els objectius del PERTE; portem molt temps treballant en un millor coneixement dels usos l’aigua, en transparència i, també, en la planificació hidrològica de masses d’aigua, especialment subterrànies, al costat de la CHJ. D’altra banda, i al costat de la EPSAR, en la lluita contra la contaminació. Ara, l’objectiu és digitalitzar, invertir en tecnologia i, al costat d’això, generar ús d’alta qualificació”. Aspectes com a oportunitats i prioritats en la digitalització, transparència i governança de l’aigua, bones pràctiques per a l’èxit de la digitalització o reptes a futur, van ser alguns dels temes debatuts.
També dins d’aquesta escolta activa s’emmarca l’entrevista que responsables de la companyia van tindre recentment amb Marc Vidal, analista econòmic i divulgador tecnològic, considerat com una de les figures més influents en Economia Digital d’Espanya; una xarrada celebrada en el Museu de Aguas de Alicante per a abordar temàtiques rellevants per al futur com: els reptes tecnològics als quals s’enfronten les empreses, la innovació oberta entre grans companyies i ecosistemes innovadors, transparència en la gestió, bones pràctiques i experiències d’èxit en digitalització o la seua visió de futur de la gestió dels Serveis Públics.

Centre d’Intel·ligència de l’Aigua: “epicentre” de la digitalització
El futur Centre d’Intel·ligència de l’Aigua (CiA), la inauguració de la qual està prevista per a 2023, s’inclou en el Pla Estratègic 2022-2027 de l’empresa i representarà el “epicentre” de tota la seua aposta per la digitalització, el lloc de convergència de totes les tecnologies amb les quals ja treballa l’empresa i dels projectes en preparació de cara al PERTE; una aposta per la integració de les últimes tecnologies al llarg de totes les fases que componen el cicle integral de l’aigua, des de la seua captació fins a la reutilització i la seua tornada a la naturalesa.
Amb lema “Transparència en la Gestió del Cicle Integral de l’Aigua”, el futur CiA representa el paradigma de la denominada col·laboració públic-privada, essencial enfront de reptes globals com el canvi climàtic. Estarà situat a la ciutat d’Alacant i s’integrarà, al seu torn i per a l’àmbit de gestió de l’aigua, dins de la iniciativa estratègica municipal “Alacant Futura”, destinada a vertebrar les línies mestres del futur de la ciutat d’Alacant; del projecte de digitalització de ciutat, “Alacant Smart City 2.0”; i formarà part de les iniciatives de la “Agenda Urbana Alacant 2030”.
www.aguasdealicante.es