Una gran notícia ha arribat per als professionals de l’àmbit artístic i cultural a Espanya. El Govern ha aprovat el Reial decret llei 1/2023, que inclou una nova ajuda econòmica de 600 euros proporcionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Aquesta mesura té com a objectiu brindar un suport assistencial als treballadors en situació de desocupació dins d’aquest sector. No obstant això, existeixen requisits i passos a seguir per a poder accedir a aquesta nova ajuda.

L’ajuda de 600 euros del SEPE està dirigida tant als artistes que desenvolupen la seua labor en les arts escèniques, audiovisuals o musicals, com a aquells professionals tècnics i auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats. És important tindre en compte que aquesta ajuda no és compatible amb altres prestacions o ajudes atorgades per administracions públiques, ni amb treballs per compte propi o alié.

Per a ser elegible i poder cobrar aquesta ajuda, els beneficiaris han de complir amb uns certs requisits establits en el reial decret. En primer lloc, no han de tindre dret a la prestació contributiva per desocupació, és a dir, és necessari haver esgotat qualsevol període acumulat d’atur abans de sol·licitar aquesta ajuda. A més, és necessari haver estat donat d’alta i haver prestat serveis en l’activitat artística durant almenys 60 dies en els 18 mesos anteriors a la situació de desocupació.

Si es compleixen els requisits esmentats anteriorment, la quantia de l’ajuda serà del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) vigent a cada moment, la qual cosa equival a 480 euros al mes. No obstant això, si la mitjana diària de les bases de cotització dels últims 60 dies de serveis prestats és superior a 60 euros, la quantia serà igual al 100% del IPREM, establit actualment en 600 euros mensuals. La duració màxima d’aquesta ajuda és de 120 dies, és a dir, quatre mesos.

Per a sol·licitar l’ajuda de 600 euros del SEPE en 2023, existeixen dues opcions. La primera és realitzar el tràmit a través de la Seu Electrònica del SEPE, on s’ha d’enviar una presol·licitud seleccionant l’opció «Prestació especial d’artistes» dins del camp d’observacions. La segona opció és realitzar el lliurament presencial de la sol·licitud en una oficina provincial del SEPE, per a això és necessari sol·licitar cita prèvia.

En resum, la nova ajuda de 600 euros del SEPE brinda un important suport econòmic als professionals de l’àmbit artístic i cultural en situació de desocupació. Complint amb els requisits i seguint els passos adequats, els beneficiaris podran sol·licitar aquesta ajuda i rebre el suport necessari mentre busquen una nova oportunitat laboral en el seu camp.