La Regidoria de Patrimoni ha dut a terme obres de restauració i adequació a l’interior del castell-fortalesa. Concretament, s’han restaurat els paviments originals del pati d’armes, datats entre els segles XVI i XVII.

Aquesta intervenció naix amb l’objectiu d’esmenar les patologies patides per les restes arqueològiques a arrel la colonització vegetal produïda sota la plataforma de vidre col·locada en la restauració de 2008 per a protegir els mosaics. Precisament, les condicions d’humitat i llum generades per la passarel·la han afavorit el creixement de diverses herbes que han afectat als paviments.

L’empresa Alebus, a qui la Regidoria ha encarregat els treballs de restauració, ha plantejat una solució que ha suposat retirar la plataforma de vidre i substituir-la per una catenària que voreja el perímetre del paviment. D’aquesta manera, els mosaics queden al descobert, però protegits del trànsit dels visitants per la catenària.

A més, l’empresa també ha dut a terme treballs de restauració d’aquells trams de paviment més danyats per la vegetació utilitzant tècniques similars a les utilitzades pels qui en els segles XVI i XVII van construir els mosaics originals, cercant aconseguir el seu aspecte original.