La Universitat d’Alacant, a través del Servei de Cultura del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària, organitza un curs d’ampli programa docent titulat Cultura Accessible: Introducció a l’Accessibilitat Universal en la Gestió Cultural. Emmarcat en el programa Cultura per a la Recuperació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, les classes s’impartiran en format en línia, excepte una eixida de camp, del 17 de novembre al 17 de desembre.
En concret, el programa d’aquest curs està orientat a professionals dels sectors culturals que pretenguen conèixer els aspectes més rellevants de l’accessibilitat en el terreny cultural. Per a fer-ho, s’hi abordaran qüestions relacionades amb els diferents col·lectius susceptibles de necessitar continguts culturals accessibles, el marc normatiu i sociodemogràfic en els quals s’emmarquen i les diferents modalitats, formats i mitjans que la fan possible. A més, s’hi analitzaran casos pràctics, es donaran a conèixer recursos i eines i s’ajudarà l’alumnat a organitzar activitats culturals accessibles.
El curs està especialment dirigit a professionals, estudiants en pràctiques, investigadors o persones vinculades a les arts plàstiques, els museus i la gestió cultural. Per aquest motiu, en la preinscripció (oberta en aquest enllaç fins al 15 de novembre) se sol·licita un currículum breu (de no més de 5 línies) amb la relació de la persona interessada amb el món de les arts plàstiques, els museus o la gestió cultural.
Entre els objectius del curs destaquen qüestions importants en l’àmbit cultural com l’adquisició de coneixements sobre el concepte d’accessibilitat universal en l’àmbit de la gestió cultural i sobre les diferents modalitats que propicien l’accessibilitat universal als continguts culturals; el desenvolupament de competències per a l’organització d’activitats culturals de manera accessible, el coneixement del marc normatiu i sociodemogràfic que condiciona l’accessibilitat en la gestió cultural o la familiarització amb l’ús d’eines i recursos per a la generació de productes culturals accessibles.
De la mateixa manera, alguns dels temes concrets que es tractaran en el programa docent destaquen per la seua actualitat i per abastar tant conceptes amplis com una aplicació pràctica. Alguns exemples d’això serien el marc normatiu de l’accessibilitat i la discapacitat, a càrrec de Mercedes Molina; els diferents tipus de discapacitat (cognitiva, sensorial, física i pluridiscapacitat) i els reptes que planteja de cara a la gestió cultural, a càrrec de Patricia Soler; les comunitats sorda i cega i sordcega, a càrrec de Mar Galindo; la traducció i la interpretació (llengües orals i llengües signades), a càrrec de Juan Miguel Ortega, o l’audiodescripció fílmica, d’arts escèniques i museística, a càrrec de Carla Botella, entre d’altres.
A més, cal destacar que es realitzarà una eixida de camp a Vilamuseu, un museu amb notable accessibilitat, a càrrec de José Antonio Moya, que comptarà amb la col·laboració d’Antonio Espinosa, director de Vilamuseu.
Programa formatiu
La Universitat d’Alacant, al costat de la resta d’universitats públiques valencianes, col·labora amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en una programació formativa dirigida a professionals de la cultura titulada Cultura per a la Recuperació. Aquest catàleg formatiu és el resultat de la implementació del Pla Estratègic Cultural 2021-2023 de la Secretaria Autonòmica de Cultura per a la recuperació del sector cultural, que respon de manera específica a les necessitats mitjançant una oferta gestada des de l’àmbit universitari, però també amb cursos i ponents de fora de l’àmbit acadèmic.