L’Ajuntament d’Alacant, a través de la Regidoria de Coordinació de Projectes, presentarà el 12 de desembre el projecte que té com a objectiu la revitalització del Castell de Santa Bàrbara a través de la reforestació i sosteniment amb l’ús d’aigua reciclada, l’ús d’energies netes i l’impuls d’un model de participació ciutadana en el seu ús, conservació i manteniment. D’igual manera, es pretén que tot l’entorn dispose de serveis basats en les tecnologies de comunicació, a més del monitoratge per a un sistema antincendios.

L’origen d’aquest projecte, es troba en què un dels problemes detectats en els estudis que van donar origen al projecte EDUSI «Les Cigarreras» va ser la constatació de manques de zones verdes a l’interior dels barris i problemes de connexions, accessibilitat i condicionament de les dues muntanyes», assenyala Peral.

«Els castells de Santa Bàrbara i Sant Ferran són espais urbans que exerceixen com a referents geogràfics de la ciutat d’Alacant. No obstant això, l’aprofitament ciutadà d’aquests espais té un ampli marge de millora: l’accessibilitat, la falta d’espais transitables, la connectivitat, la potenciació de diferents usos que puguen promoure’s en els seus espais, són reptes encara pendents.», prossegueix l’edil de Coordinació de Projectes.

El projecte es basa en utilitzar tot el potencial de l’economia circular de l’aigua reciclable per a convertir el Castell de Santa Bàrbara i els seus vessants, en un espai proactiu, sostenible i generant entorns circulars sobre el concepte de ‘aigua sostenible’.

La idea general orbita entorn de la reforestació i manteniment dels vessants del Castell de Santa Bàrbara utilitzant aigües residuals, permetent ‘activar’ aquest espai com un parc urbà acte sostenible, per a generar intervencions entorn de:

 • A través de la reforestació i plantació d’espècies autòctones, s’oferirà un pulmó verd a la ciutat, alhora que un espai de passeig ‘smart’ amb espais accessibles, zones d’ombra, fonts d’aigua…
 • L’entorn reforestat comptarà amb un sistema antincendios automatitzat i regulat domóticamente.
 • S’incorporen espais ‘smart healthy’: màquines de fitness d’exterior que en realitzar exercici sobre elles generen electricitat neta i saludable que s’utilitzarà per a la il·luminació i usos de l’emplaçament.
 • L’usuari a través d’una aplicació mòbil podrà plantejar-se reptes i contribuir amb això a generar energia neta, reduint l’emissió de Co2 i per tant la seua petjada de carboni: bicicletes estàtiques, el·líptiques, màquines de musculación,…, interconnectades per a generar energia saludable. Panells indicaran la quantitat d’energia generada per dia, per grup, per àrea…
 • A través aquesta generació d’energia participativa es remuntarà aigua cap al Castell que permetrà mantindre els espais verds recuperats.
 • Aquesta energia produïda pels propis ciutadans es complementarà amb energies netes procedents de panells solars, que aprofitaran els 320 dies de sol, que en mitjana, ofereix la ciutat d’Alacant.
 • El sistema de reg se centrarà en l’ús d’aigua reciclada procedent de qualsevol de les depuradores de la ciutat que a través d’un sistema d’impulsió de bombes permetrà irrigar el vessant del Castell per gravetat. L’aigua elevada es podrà emmagatzemar en depòsits instal·lats ad hoc.

De fet, el mateix Castillo disposa d’un aljub que en el seu moment va ser utilitzat per a proveir d’aigua a la població que vivia en aquest.

 • Es crearan itineraris de descens adaptats, en els quals s’intercalaran espais de descans i activitat física, tots ells vinculats amb la temàtica de l’aigua.
 • S’instal·laran itineraris d’activitat esportiva adaptats a totes les edats per a permetre un descens saludable: inclourà senderes, màquines de fitness i espais de descans.
 • En el procés de disseny dels espais es proposarà la participació ciutadana per a la implementació dels diferents elements que compondran la intervenció.
 • El magatzematge de l’aigua podrà plantejar la utilització de l’antic pou d’aigua del Castell, situat en la plaça d’armes del propi emplaçament.
 • El Castell serà proactiu per a proposar reptes als ciutadans en producció d’energia neta, reptes que seran gamificados i adaptats a totes les edats.

El sistema de monitoratge de cadascun dels ítems energètics informarà de la quantitat d’energia generada, la quantitat d’aigua remuntada i els arbres o espais verds regats amb ella. A més indicarà les calories consumides.

 • Es generaran d’espais i camins en els quals el vianant genere energia a través de la pròpia acció de la trepitjada, la qual cosa li permetrà aconseguir “recompenses”.
 • S’instal·laran panells solars per a la incorporació de bombes que permeten l’ús d’energies netes per al remunte de l’aigua necessària tant per al reg com per al sistema anti incendis.
 • Es comptarà amb la col·laboració d’entitats , com són (entre altres possibles): Iberdrola, Hidraqua, Dades INE, Telefónica o Underarmour.

Un altre dels punts importants i que requereixen una treball de sensibilització, serà la implicació de la societat civil, que participarà en la conservació de les zones enjardinades partint d’equips de voluntaris que s’encarregaran del manteniment de zones accessibles.

Parell això, en el vessant del Castell, també s’habilitaran espais per a aules de la naturalesa, on els escolars i majors puguen conéixer de primera mà els usos de l’aigua, les espècies autòctones i la història de la ciutat partint del Castell.

Els ciutadans amb el seu esforç saludable contribueixen al fet que es mantinga viu l’entorn del Castell generant energia elèctrica i remuntant aigua que posteriorment servirà per al reg d’arbratge i jardins.

L’Ajuntament per a facilitar la implicació de tots, implantarà espais de compostatge i vermicompostaje comunitari, reciclant les restes de podes i materials orgànics consumits pels transeünts, a més de la possibilitat d’instal·lar un tobogan de descens que també generarà energia renovable a través d’un sistema específic de recuperació energia cinètica.

En què consisteix la convocatòria Urban Innovative Action?

Tal com s’estableix en el Reglament sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, est, podrà donar suport a mesures innovadores en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible.

En aquest marc, la Comissió Europea ha posat en marxa la iniciativa Accions Urbanes Innovadores (UIA) amb l’objectiu de trobar i provar solucions noves per a problemes relatius al desenvolupament urbà sostenible que resulten rellevants per al conjunt de la Unió.

Els projectes que rebran aquesta ajuda seran innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de parts interessades clau, orientats als resultats i transferibles.

La iniciativa compta amb un pressupost total del FEDER d’uns 372 milions d’euros. El programa finança projectes innovadors fins al 80% dels costos subvencionables. Cada projecte podrà rebre fins a 5 milions d’euros de cofinançament del FEDER durant un període màxim de 3 anys.