L’Ajuntament d’Alacant, a través de la Regidoria de Cultura procedirà a l’obertura de sis dels trenta refugis anti- aeris situats en la zona EDUSI. L’edil de Cultura, Mª Dolores Padilla, confirma que el primer d’ells podria ser accessible en els pròxims mesos.

Gràcies al projecte EDUSI -Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible-, co-finançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu de Creixement Sostenible, per a la programació 2014-2020, la Regidoria de Cultura, a través del seu departament de Memòria Històrica, es troba actualment realitzant les obres d’obertura, desenrunament, adequació i il·luminació interior bàsiques d’aquests sis refugis.

Padilla ha assenyalat que «L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura té com a objectiu posar en valor els refugis, fer-los accessibles als alacantins i visitants, i dotar-los per a comptar amb ells com a nous espais culturals que complementen als ja existents».

«Són moltes les propostes culturals que ens resulten interessants i que no podem dur a terme per falta d’espais en la ciutat, creiem que seria molt interessant poder realitzar activitats en els refugis, i que a més de recordar el viscut en el nostre passat recent, es convertisquen en un espai cultural per al present».

Els treballs que es desenvolupen actualment, i fins a finals de desembre i que estan pressupostats en 47.841,32 euros, afecten als refugis següents:

◦ R35: Passeig Marvá, ajunte escalinata d’accés a l’IES Jorge Juan.

◦ R5: Marquès de Molins (antic carrer Maestro Bretón).

◦ R4: calle Pare Mariana.

◦ R38: Plaza Músic Tordera (antiga Germans Pascual).

◦ R3: Mercat Central.

◦ R69: Fàbrica de Tabacs.

Aquest contracte s’inclou en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible -EDUSI Les Cigarreras-, que s’està executant en els barris de Carolinas Baixes, Mercat Central, Sant Antón i Campoamor, de la ciutat d’Alacant i té com a missió la recuperació i dinamització d’aquesta àrea urbana, en el marc de la Direcció general de Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, inserit en el Programa operatiu FEDER del creixement sostenible 2014-2020.

Englobats dins de l’operació «Dinamització cultural de la Memòria Històrica» pertanyent a la línia sis d’actuació de la EDUSI que el seu objectiu és la «Recuperació d’Antics Espais Industrials, Religiosos i Militars», l’Ajuntament pretén convertir-los en una font de desenvolupament cultural i social de la zona EDUSI.

Les activitats que s’estan duent a terme actualment són:

  1. Procedir al reconeixement dels llocs on es troben els accessos als sis refugis de l’estudi.
  2. Aperturar els diferents accessos.
  3. Dotar de porta a cadascun dels accessos.
  4. Efectuar una retirada dels possibles enderrocs que puguen impedir els accessos.
  5. Efectuar una neteja inicial.
  6. Treballs d’obra de paleta menor puntual en aquells punts on s’estime necessari
  7. Dotar d’instal·lació d’il·luminació simple

ELS REFUGIS COM A RECURSOS MEMORÍSTICS I TURÍSTICS

Des de la primera obertura des d’abril a desembre de 2015 dels refugis de les Places de Sèneca i Doctor Balmis, es van aconseguir els 4.855 visitants. Des del seu re obertura en l’últim trimestre de 2016, després de les labors de millora dels mateixos, la xifra no ha fet més que augmentar, aconseguint els 5.511 visitants en 2017 i els 5.065 de gener a setembre de 2018.

La xifra aconseguida per tant des d’abril de 2015 a setembre de 2018 és de 16.135 persones.

De l’estudi dels perfils de visitants, destaca normalment el públic jove de fins a 18 anys, sent les èpoques de majors visites els mesos de febrer a juny.

És per açò, i amb l’augment de visitants, que la Regidoria de Cultura, vol dotar-los d’un ús cultural, i convertir-los en un espai més dins de la ciutat, en el qual els alacantins puguen gaudir d’activitats culturals.