El Consell d’Administració de Mercalicante ha commemorat el 50 aniversari del clúster alimentari que es va constituir com a personalitat jurídica el 27 de juliol de 1968. El president del Consell d’Administració, l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, i tots els seus membres, acompanyats de la directora general, Dolores Mejía, han rebut la memòria anual de Mercalicante i s’han fet una foto commemorativa d’aquesta efemèride.

Mercalicante ha realitzat diferents accions per a celebrar aquest aniversari com el disseny d’un logo commemoratiu. A més, s’ha convocat un concurs fotogràfic que reflectisca l’activitat en el sector i que de difusió als valors com a empresa. Aquest concurs també acostarà el consumidor final als comerços de proximitat ja que la marató fotogràfica tindrà lloc en els mercats municipals de la ciutat els guanyadors podran exposar la seua obres i l’exposició de la història de Mercalicante que tindrà lloc a final d’any.

El consell ha aprovat en la seua reunió les instruccions internes de contractació de Mercalicante adaptades a la nova llei de contractes del sector públic. Aquestes directrius garanteixen l’aplicació dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que els contractes s’adjudiquen després d’utilitzar una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que es disposa en l’article 145 de la LCSP.

El clúster alimentari s’adherirà, després de donar avui la conformitat, al conveni per a promoure la sensibilització sobre la violència de gènere subscrit per la Societat Estatal de Participacions Industrials, SEPI, amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Mitjançant aquest acord Mercalicante es compromet a col·laborar en la difusió de campanyes de sensibilització i prevenció de la violència de gènere tant entre els seus empleats com en l’exterior; facilitar material informatiu sobre els drets de les dones víctimes de violència de gènere entre el seu personal i desenvolupar mesures de sensibilització dins de l’entorn laboral.