Dirigit a totes aquelles persones amants de la lectura la finalitat de la qual és compartir, debatre i conéixer a autors/as en forma bilingüe (valencià i castellà).

Coordinador: Carles Cortés (Catedràtic de Literatura Contemporània. Universitat d’Alacant)
Col·laboradora: Lola Mollà (membre de l’Observatori de Majors i Mitjans de comunicació de la UPUA)

DATES
La primera sessió es realitzarà el dijous 19 de gener de 2023.
Grup Únic – Franja horària: 18.00 – 20.00 hores
Lloc: Sala patrimonial de l’Edifici de Sant Ferran 40, Alacant.
Documentació important : Fitxa de lectura

ASSISTÈNCIA
Assistència lliure i gratuïta amb inscripció prèvia.
Formulari d’inscripció 2023
El curs està obert i l’alumnat que estiga interessat només haurà d’acudir a les diverses sessions. No obstant això, si alguna persona vol algun tipus de certificació, farà falta que s’inscriga en les primeres sessions del curs per a obtindre el document pertinent de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant

DESCRIPCIÓ
Proposem la creació d’un taller de lectura literària, també anomenat club lector, on de manera oberta, les persones interessades comparteixen l’experiència de llegir per a dialogar entorn d’una lectura, ben dirigida, bé lliure, per a conéixer els punts de vista altres lectors.
Taller anual de 30 hores

OBJECTIUS
Abordar la lectura literària com una activitat lúdica que complete la formació de l’alumnat que participe.
Conéixer les principals tendències de la literatura contemporània de les nostres llengües oficials.
Descobrir la diversitat de gèneres literaris a partir de les lectures realitzades.
Millorar la comprensió lectora de les persones participants.
Compartir reflexions i punts de vista de la interpretació de les lectures compartides
Construir nous espais de diàleg i reflexió a partir d’obres literàries.
Promocionar la lectura com un element fonamental en el desenvolupament de la personalitat.
Desenvolupar estratègies d’argumentació i de lectures raonades.
Proporcionar eines d’aprofitament de la lectura.

DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA
Les sessions es realitzaran mensualment. L’espai que s’ocuparà serà la Sala Patrimonial de la Seu d’Alacant, edifici de Sant Ferran.
Les lectures es podran realitzar en qualsevol de les dues llengües oficials.
S’alternaran les sessions obertes, on l’alumnat podrà compartir la seua experiència en la lectura que considere, amb altres en les quals es proposaran unes altres .
S’intentarà completar alguna sessió amb la visita de l’autora o autor del llibre que es té com a lectura, segons disponibilitat d’aquest.
La primera sessió servirà per a explicar el funcionament del taller i algunes eines per a millorar l’aprofitament de la lectura. En aquesta sessió es podrà aportar la lectura personal que es desitge.