El Consell acaba de consignar al municipi una subvenció de 150.000 euros, amb els quals es podrà licitar a principi del proper any l’execució de les obres. D’altra banda, es preveu que la Diputació sufrague el 70% de la reforma a través de la segona convocatòria d’ajudes del Pla Provincial
L’Ajuntament d’Alcoi ha adjudicat la redacció del projecte de consolidació i posada en valor del Museu Arqueològic Municipal ‘Camil Visedo Moltó’ i preveu que les obres puguen licitar-se a principi d’any. Els treballs compten amb un pressupost estimatiu de 498.904 euros, quantitat que el consistori compta amb sufragar quasi íntegrament amb fons procedents de la Generalitat Valenciana i de la Diputació Provincial d’Alacant.
D’una banda, el Diari Oficial de la Generalitat acaba de publicar la concessió d’una ajuda de 150.000 euros, que es destinarà a iniciar la licitació de les obres, una vegada que el Departament d’Arquitectura haja acabat de revisar el projecte bàsic i done el seu vistiplau al projecte definitiu. Aquest procés ja ha començat i es preveu completar-lo dins del termini i en la forma escaient.
D’altra banda, el consistori comptarà amb una altra subvenció de 349.233,32 euros de la Diputació d’Alacant, que cobrirà el 70% de l’obra. En una resolució publicada el passat 11 de novembre, l’administració provincial ja va acordar concedir aquesta ajuda a Alcoi. No obstant això, per falta de pressupost, la població va ser exclosa junt amb la resta de municipis de major població, als quals s’ha tornat a convocar. Alcoi ja està preparant la documentació per a tornar a presentar-se i no haurà d’aportar nova documentació, ja que la Diputació respectarà la consignació atorgada en la primera convocatòria.
La reforma del Museu Arqueològic suposarà dur a terme la consolidació i millora de la mitgera i les façanes de l’edifici situat en la placeta del Carbó; la substitució o reparació de la fusteria; la substitució integral del sistema de climatització actual, per un més eficient; i l’adequació de l’edifici a la normativa d’accessibilitat, amb millores en els accessos i l’ascensor o la reforma dels banys, entre altres actuacions. A més, es preveu reparar les humitats existents en el paviment de la planta baixa, així com dur a terme altres actuacions que puguen sorgir i que revisten urgència.
Segons la regidora de Patrimoni, Lorena Zamorano, «haver aconseguit aquests fons és fonamental per a poder dur a terme una intervenció molt necessària, ja que es tracta d’un edifici declarat BIC que necessitava reformes estructurals però també solucionar les seues mancances d’accessibilitat i d’eficiència energètica. Així ho va fer constar, de fet, la Direcció Territorial de Cultura amb un informe que va remetre a la fi de l’any passat, les recomanacions del qual podrem seguir amb aquestes obres».